Mikuláš deťom v Horných Kočkovciach

242

Pre deti z Horných Kočkoviec, Kolonky, Vŕšku a širšieho okolia bola v predvečer sviatku sv. Mikuláša pripravená akcia na parkovisku pri Hradisku. Ako už býva zvykom, zastavil sa tu Mikuláš so svojou družinou, ktorý mal pre deti nachystané balíčky plné sladkostí s ovocím, detský punč a vianočné oblátky s koláčikmi. Na oplátku, aj deti mali nachystané prekvapenia pre Mikuláša v podobe ich ručne namaľovaných kresieb, riekaniek a básničiek. Pre rodičov a starých rodičov detí a všetkých starších návštevníkov vhod padol pravý kočkovský punč. Príjemnú atmosféru utorkového podvečera dotvárali jemné melódie so snehovými vločkami vo vetrí. Najväčším poďakovaním pre organizátorov – OV Horné Kočkovce – je okrem detskej radosti a počtu detí, aj čoraz väčší ohlas medzi dospelákmi.

Cyril Crkoň