Zabudnuté obrazy Považskej Bystrice

172

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici pripravilo novú putovnú výstavu s názvom Zabudnuté obrazy Považskej Bystrice, ktorej garantkou je historička Mgr. Dominika Kukučová. Výstava bola inštalovaná v priestoroch hotela Gino Park Palace dňa 17. mája 2023 a pre verejnosť bude sprístupnená do 30. 4. 2024.

Do tvorby výstavy bolo zapojených viacero spolupracovníkov. Autorkou textov je Mgr. Dominika Kukučová, grafiku panelov tvorila Mgr. Jana Chudovská, preklad do anglického jazyka zabezpečila Mgr. Jana Valjašková, celkový dohľad a manažment si vzali pod patronát Mgr. Petronela Rágulová a Ing. Monika Roncová. Pohľadnice, nachádzajúce sa na paneloch, pochádzajú z fondu histórie, ktorého kurátorkou je Mgr. Anna Šujanská.

Cieľom expozície je priblížiť návštevníkovi zaujímavý ekranický materiál regionálneho charakteru, akým vlastivedné múzeum disponuje. Daná výstava predstavuje príležitosť verejnosti prezentovať cennosti schované v jeho depozitároch. Množstvo pozoruhodných starobylých pohľadníc pochádza z akvizičnej činnosti nadšených amatérskych zberateľov, ktorí svoje zbierky do múzea buď darovali alebo predali. Sekundárny účel výstavy je pripomenúť, ako mesto Považská Bystrica a jeho okolie vyzeralo pred modernou prestavbou.

Výstava sa skladá zo 6 stojanových bannerov a je rozdelená do troch tematických celkov. V budúcnosti plánuje múzeum výstavu rozširovať o nové témy a priniesť tak verejnosti nové, pútavé informácie. Slovenské texty sú preložené do anglického jazyka, aby sa s lokálnou históriou mohol oboznámiť aj zahraničný turista.

Úvodný panel obsahuje stručnú anotáciu, ktorá pozýva návštevníka prejsť si výstavu od začiatku do konca. Prvý celok nesie názov Čriepky z dejín Považskej Bystrice a obsahuje textovú a obrazovú časť. Druhý celok sa volá Hrad Bystrica na historických pohľadniciach, a rovnako je zložený z textovej a obrazovej časti. Tretí celok, Kaštieľ Orlové a jeho osudy, sa skladá z textu a historických pohľadníc. Okrem toho obsahuje aj podkapitolu o pôsobení vlastivedného múzea v priestoroch kaštieľa v rokoch 1984 až 2004. Obsah jednotlivých panelov je plný zaujímavostí a pútavých obrazových materiálov, ktoré núkajú návštevníkovi možnosť ponoriť sa na pár chvíľ do minulosti mesta, jeho okolia a nasať dobovú atmosféru zabudnutej miestnej histórie…

Výstava bola financovaná z finančných zdrojov Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Dominika Kukučová, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici