Začali premávať školské autobusy

849

Na základe požiadavky primátora mesta Rastislava Heneka vydala spoločnosť Autobusová doprava Púchov, a. s. (ADP) cestovný poriadok novej školskej linky č. 7-Š. Linka premáva od 1. októbra v dňoch školského vyučovania.

Nová linka má slúžiť hlavne k bezplatnej preprave žiakov zo základných škôl a športovísk, ktoré sú v správe mesta Púchov. „Je to ďalší benefit zo strany mesta Púchov k umožneniu bezplatných športových aktivít detí, ktoré sa potrebujú dopraviť domov po návšteve plavárne, zimného štadióna a ostatných športovísk v správe mestských organizácií,“ objasňuje zámer Rastislav Henek.

Jozef Daniž z ADP vysvetľuje: „Materské školy a Základnú školu s materskou školou Slovanská budeme riešiť mimoriadnymi spojmi v požadovanom termíne. Ak nebude mať dieťa od 6 do 15 rokov, respektíve študent do 26 rokov Púchovskú čipovú kartu, musí pri nástupe do autobusu zaplatiť hotovosť vo výške 0,30 eur. Deti z materských škôl do šesť rokov Púchovskú čipovú kartu nepotrebujú a prepravujú sa zadarmo spolu so sprievodnou osobou. Aj nulové lístky totiž plnia funkciu poistenia cestujúceho počas prepravy a zároveň spĺňajú podmienku evidencie.“


Formulár žiadosti o vydanie Púchovskej čipovej karty nájdete na webovej stránke ADP www.mhdpuchov.sk. Žiadosti podpísané rodičmi alebo zákonnými zástupcami detí sa môžu podať aj hromadne spolu s fotkami a poplatkom (3,50 eur) priamo v predajni dopravných a parkovacích kariet v budove Divadla Púchov na Hoenningovom námestí. „Takto vydaná čipová karta má ročnú platnosť (365 dní) od jej vydania a platí aj v celej sieti mestskej autobusovej dopravy na území mesta Púchov na všetkých jej linkách, aj mimo školských a športových aktivít,“ dopĺňa J. Daniž.

Mesto Púchov pod vedením primátora Rastislava Heneka je oproti ostatným mestám na Slovensku opäť v niečom originálnejšie. Tentokrát sú to školské autobusy, ktoré vozia deti na športoviská v rámci tréningov alebo v rámci športových výcvikov. Autobusy sa v budúcnosti môžu meniť v závislosti na kapacitné požiadavky škôl a budú mať označenie o preprave detí ako ŠKOLSKÝ AUTOBUS.