Jesenná výstava v Lúkach

232

V obci Lúky sa konala pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v dňoch 7. až 10. októbra jesenná výstava.

Starosta obce Lúky sa chce poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pripravili, spropagovali a uskutočnili túto výstavu. Zároveň je nesmierne hrdý na to, akí obyvatelia sa nachádzajú v jeho obci. Obyvatelia, ktorí aj nad rámec svojho voľna a bez akéhokoľvek finančného ohodnotenia dokážu pripraviť takúto nádheru. Veľmi rád by vymenoval všetkých, ale bojí sa, aby niekoho nezabudol. Je to také množstvo ochotných a milých ľudí, že ani nevie, ako by sa im za ich dobrotu poďakoval. Ako by ich vedel ohodnotiť. Je hrdý, že mu pomáhajú a zároveň robia veľmi dobré meno obci. Meno, ktoré sa jej konečne po rokoch vracia. Jedná sa hlavne o členov Jednoty dôchodcov Lúky, ZO ZŤP v Lúkach, dievčatám z obecného úradu a materskej školy, detičkám z MŠ a všetkým prispievateľom a dobrovoľníkom. Ešte raz Vám véééééééééééľká vďaka.

Ján Behro, starosta obce