Začiatok súťaží „NAJ mesto Slovenska 2021“ a „Primátor Slovenska 2021“

52

Portál SLOVAKREGION.SK aj v roku 2021 organizuje súťaž o NAJ mesto a obec Slovenska a súťaž o Primátora/Starostu Slovenska.

Portál SLOVAKREGION.SK – www.slovakregion.sk je celoslovenským informačným portálom. Okrem užitočných informácií o Slovensku na portáli nájdete prezentácie všetkých miest a obcí doplnené fotografiami, údaje o krajoch Slovenska, turistické informácie, prezentácie škôl…

Súťaž o NAJ mesto a obec Slovenska 2021

Už po trinásty rok portál SLOVAKREGION.SK vyhlasuje súťaž o NAJ mesto a obec Slovenska. Súťaž, ktorú si obľúbila široká verejnosť sa teší veľkému záujmu. XII. ročník súťaže prebieha od 01.05.2021 od 12. hod. do 30.11.2021 do 12. hod. Súťaž je určená pre všetkých, ktorí majú záujem podporiť mestá a obce Slovenska. Hlasovať za mesto/obec je možné pomocou hlasovacieho banneru, ktorý je umiestnený pod prezentáciami miest a obcí.

Súťaží sa v kategóriách NAJ mesto Slovenska 2021 a NAJ obec Slovenska 2021. Do súťaže sa majú právo prihlásiť osoby prostredníctvom internetu na www.slovakregion.sk. Pomocou hlasovacieho bannera, ktorý sa nachádza pod prezentáciami miest a obcí odovzdáte svoj podporný hlas mestu/obci. Zvíťazí mesto/obec, ktoré získa najviac podporných hlasov. Odmenených bude až 10 miest a 10 obcí.

Súťaž o Primátora/Starostu Slovenska 2021

Už desiatym rokom portál SLOVAKREGION.SK prináša doplnkovú súťaž o Primátora/Starostu Slovenska. IX. ročník súťaže prebieha od 01.04.2021 od 12. hod. do 30.11.2021 do 12. hod. Súťaží sa v kategóriách Primátor Slovenska 2021 a Starosta Slovenska 2021.

Ak máte záujem podporiť svojho primátora/starostu, zašlite prosím krátky popis s kladnými aktivitami a úspešnými projektmi, ktoré vykonal pre Vaše mesto/obec. Podporný hlas je možné zaslať pomocou banneru, ktorý je umiestnený pod každou prezentáciou mesta/obce. Na konci súťaže bude zo všetkých zaslaných popisov – podporných hlasov vybratý primátor a starosta, ktorý svojimi aktivitami a realizovanými projektmi najviac prispel k rozvoju svojho mesta alebo obce.

Výsledky budú zverejnené 05.12.2021.

Zdroj: slovakregion.sk, foto: Slavomír Flimmel