Poďakovanie púchovským učiteľom k ich sviatku

246

V každom roku 28. marec je dňom – sviatkom všetkých pedagógov a pedagogických pracovníkov. Chcela by som aj ja týmto príspevkom prispieť k oslave tohto sviatku. Keďže žijem väčšinu rokov môjho života v tomto meste, môj pozdrav patrí hlavne pánom učiteľom a pánom profesorom v Púchove, ktorí boli súčasťou mojich školských rokov.

V tejto náročnej dobe, keď sme všetci obmedzení nielen v pohybe, ale predovšetkým v medziľudských vzájomných vzťahoch, je treba si zvlášť preukazovať vzájomne úctu, vďačnosť a lásku. Treba pozdraviť všetkých, ktorí prežili svoj život v prostredí tried školských lavíc, v kruhu detí, študentov v prostredí písomiek, skúšania a školských problémov. Je potrebné povedať: „Páni učitelia, pani profesori, nezabúdame na vás, máme vás stále radi, radi sa s vami stretáme, s láskou spomíname na chvíle strávené v škole, na spolužiakov, na poznámky na zážitky, ktoré sú aj pre nás tým pekným, čo sme spolu s vami prežili“.

Myslím, že všetky tieto slová celého príspevku nehovorím len za seba, ale verím, že za celé generácie žiakov a študentov nášho mesta. Pani učiteľky Rigová, Balážová, Rumanová, Tarabová, Šipulová, Strmenská, Mušková, Hlubiková, Lajčinová, Sláviková, Baricová, Marcinová, Chovanec, Žiačik a všetci aj tí nemenovaní a nemenované, boli ste nám školskými mamami, ktoré sa nám snažili odovzdať nielen odborné vedomosti z materského jazyka, matematiky, zemepisu, fyziky, chémie, ale mali ste aj pochopenie s našimi detskými problémami.

Treba pripomenúť, že nezabúdame ani na vzácnych ľudí, ktorí prešli už hranicu života. Nezabúdame ani na pani učiteľky prváčikov: pani Barančíkovú, Čederlovú, Šujakovú, Truchlíkovú, Comovú a všetky, ktoré vítali deti v škole, učili ich základy písania, čítania, počítania, no ktorých už osobne nemôžeme pozdraviť. Ďakujeme! Púchovské gymnázium malo mimoriadne bohatstvo v profesorskom zbore: páni profesori Martinka, Dobák, Peniak, Muška, Lajčin, Slávik, Kukučka, Dian, Vranský, pani profesorky Augustinová, Levčíková, Viselková… V čase ich pôsobenia to mali veľmi náročné, keď chceli šíriť pravdu, ktorá bola často spoločenským systémom okliešťovaná a správne formovať mladých ľudí. No títo pedagógovia mimo toho, že boli odborníci vo svojich predmetoch, si v každej dobe zachovali svoju tvár. Boli to skutoční „páni profesori a profesorky“. Vám patrí veľké ďakujem za celé tie generácie študentov, ktoré ste previedli cez pomyslený prah dospelosti maturitu, nezabúdame a posielame modlitbový pozdrav.

Tešíme sa z toho veľkého daru, že sú medzi nami pani profesorky Čerešňová, Flimmelová, Heneková, Panáková a páni profesori Strmenský a Pirožek. Dnešná doba nám neumožňuje ani im osobne poďakovať. No boli ste aj vy súčasťou Gymnázia v Púchove, toho kolektívu vzácnych ľudí. Želám vám a aj hore osloveným pánom učiteľkám a učiteľom pevné zdravie, ešte hodne pekných stretnutí zo svojimi žiakmi, študentami, veľa rodinnej pohody v kruhu vnúčat a vašich rodín. Uisťujem vás, že na vás nezabúdame, radi sa s vami stretáme a máme úctu k vaším skúsenostiam a veku.

Chcem osloviť a pozdraviť aj vás pani učitelia a páni profesori, ktorí učíte v súčasnej dobe. Vybrali ste si krásne povolanie. Lebo to nie je práca. Okrem odovzdávania vedomostí vy formujete detské a študentské duše. Želám vám zdravie, veľa trpezlivosti a aj radosti zo spoločných chvíľ v škole, aby ste mohli, čo najskôr fungovať v režime, ktorý nám všetkým je v dnešnej dobe nedostupný. Želám vám, aby ste aj vy počuli od svojich žiakov úprimné: „Ste dobrý pán učiteľ, pán profesor“!

Na záver mi dovoľte ešte v súvislosti s vaším sviatkom jeden osobný pozdrav do neba. Mama, ďakujem, že si mi vštepila lásku k ľuďom a úctu k tomuto povolaniu. Na tvojom vzťahu k svojim žiakom som videla a prežila, čo je to dať celé srdce pre toto povolanie pre tvojich žiakov.

Mária Capáková, foto: pixabay