Začína „Jarné upratovanie mesta“

441

Mesto Púchov v súčinnosti s Podnikom technických služieb mesta s.r.o. Púchov oznamuje občanom, že v rámci akcie „Jarné upratovanie mesta“ sa bude rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov pre jednotlivé mestské časti, na uloženie objemového odpadu, riadiť nižšie uvedeným harmonogramom.

Individuálny zber nebezpečného a elektronického odpadu bude uskutočnený na základe požiadavky formou objednávky cez zástupcov jednotlivých miestnych častí. Následný zber nebezpečného a elektronického odpadu bude vykonaný individuálne v miestnej časti u nahlásených občanov.