Zadlženosť mesta Púchov výrazne klesla

808

V minulých rokoch Púchov patril k najzadlženejším mestám na Slovensku. Po nástupe nového primátora Mgr. Rastislava Heneka vývoj zadlženosti mesta nabral priaznivý smer – aj napriek významným investičným akciám mesta, zadlženosť Púchova klesá. Potvrdzuje to aj najnovšia správa spoločnosti INEKO, ktorá pozitívne hodnotí zmenu finančného zdravia mesta Púchov.

Bratislavský Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) pred pár dňami zverejnil na svojej webovej stránke analýzu zadlženosti slovenským miest. Po rokoch poklesu zadlženosti mnohé slovenské mestá vlani zvýšili svoj dlh. Najväčšími skokanmi v raste dlhu boli v roku 2015 mestá Lučenec a Brezno, dlhy stúpli aj Bratislave a Košiciam. Najzadlženejším mestom spomedzi 50 najväčších miest na Slovensku je naďalej Žilina, aj keď jej dlh medziročne klesol. Druhým najzadlženejším mestom je Brezno, na tretej priečke sa umiestnil Lučenec. Dlh medziročne narástol aj v prípade Bratislavy a Košíc.

Podľa zákona by dlh samospráv nemal prekročiť 60 %, v opačnom prípade si už samospráva nesmie zobrať ďalší úver. Aktuálne žiadne spomedzi najväčších miest na Slovensku v takejto situácii nie je. Po zreteľnom znižovaní zadlženia v rokoch 2011 až 2014 však došlo k zvratu – 50 najväčších slovenských miest svoje zadlženie v priemere zvýšilo.

zadlzenost_tabulka1

Ako vidieť z tabuľky, Púchov aj napriek zníženiu zadlženosti, stále patril v roku 2015 k najzadlženejším mestám na Slovensku. Komplexnejší pohľad na hospodárenie samosprávy poskytuje skóre finančného zdravia, ktoré INEKO zostavuje na základe vlastnej metodiky a ktoré zahŕňa viaceré kľúčové ukazovatele hospodárenia mesta. Samosprávy môžu dosahovať skóre v intervale od 0 až po 6 (čím vyššie skóre, tým lepší výsledok pre mesto). Hodnoty nad 3 naznačujú, že mesto je prevažne zdravé. Naopak, ak je skóre nižšie ako 3, mesto má problém s finančnou stabilitou a pravdepodobne aj s plnením zákonných kritérií. Na vedúce priečky patria Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Topoľčany, Dubnica nad Váhom a Kežmarok.

zadlzenost_tabulka2

Najviac svoje hospodárenie dokázali počas roku 2015 vylepšiť: Nové Zámky, Púchov a Dunajská Streda. Tieto mestá dokázali najviac zvýšiť skóre finančného zdravia podľa metodiky INEKO. Znamená to, že dokázali podstatne zlepšiť nasledovné ukazovatele: znížiť celkový dlh mesta, dosiahnuť nižšie náklady spojené s obsluhou dlhu, minimalizovať záväzky viac ako 60 dní po splatnosti, zlepšiť bilanciu bežného a kapitálového účtu a tiež okamžitú likviditu. Mesto Púchov v roku 2015 oproti roku 2014 znížilo svoj dlh zo 48,1% na 42,5% svojich bežných príjmov. Svoje finančné zdravie zvýšilo podľa koeficientu INEKO zo 4,13 na 4,59, čo je druhý najlepší rast z päťdesiatich najväčších slovenských miest.

Tieto a ďalšie info o všetkých mestách a obciach v SR si môžete vyhľadať na portáli INEKO www.hospodarenieobci.sk. Portál aktuálne dopĺňa údaje o hospodárení samospráv, vďaka čomu je možné dohľadať info za obdobie rokov 2006 až 2015. Údaje je možné prehľadne zobrazovať (tabuľka, graf), vrátane možnosti porovnávania viacerých obcí . Cieľom projektu je zlepšiť informovanosť a prispieť tak k zvýšeniu tlaku občanov na zlepšovanie hospodárenia samospráv.
Zdroj: www.ineko.sk