Základná škola Gorazdova: Ahoj, prázdniny!

194

Koniec školského roka 2021/2022 sa pred ZŠ Gorazdova niesol v príjemnej atmosfére, zúčastnila sa ho aj primátorka mesta Katarína Heneková. Riaditeľka školy Viera Flimmelová vo svojom príhovore poďakovala žiakom za ich nasadenie, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom za vytrvalosť a podporu žiakov, ako aj rodičom za spoluprácu, a popriala všetkým pekné prázdniny. Zároveň boli ocenení najlepší z najlepších, vecné ceny si prevzali žiaci za zber papiera (ten sa uskutočnil v novembri 2021 a škola vyzbierala celkom 1.870 kg), zber vrchnákov z PET fliaš či zber batérií.

„Žiakmi roka na Gorazdke” sa stali Michal Kaššovic (I. stupeň) a Šimon Janovec (II. stupeň), ktorí si za svoje študijné úspechy, výborné výsledky vo vedomostných i recitačných súťažiach a vzorné správanie prevzali tablety, ktoré im budú veľkou pomôckou pri ďalšom vzdelávaní sa. Primátorka Katarína Heneková vyjadrila potešenie, že sa konečne mohol uskutočniť záver školského roka osobnejšou formou, kedy bolo vidieť radostné úsmevy nadšených detí, poďakovala všetkým pedagógom i nepedagogickým zamestnancom za ich prácu, taktiež rodičom a zaželala žiakom dobrodružné prázdniny i poďakovala za možnosť zúčastniť sa rozlúčky so školou na ZŠ Gorazdova.

Riaditeľka školy Viera Flimmelová povedala, že je hrdá na všetkých žiakov školy, ktorí sú šikovní a šíria dobré meno školy. So základnou školou sa dnes lúčili aj deviataci, a ako doplnila riaditeľka Flimmelová, nechýbali ani slzy na oboch stranách, včera prebehla slávnostná akadémia, ktorou sa tak deviataci srdečne poďakovali svojim pedagógom. Na záver dodala, že už sa tešia na prázdniny a oddych, ktoré po náročnom období každý rád privíta. Aj my prajeme všetkým žiakom nezabudnuteľné leto!

Laura Krošláková
Foto: Slavomír Flimmel