Záložka do knihy spája školy

770

Už tradične sa naša Základná škola J. A. Komenského v Púchove zapája do medzinárodného projektu Záložka do knihy spája školy.

Projekt organizuje Slovenská pedagogická knižnica a je zameraný na podporu kreatívneho čítania na základných školách. Témou 11. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy je: „Radosť ukrytá vo veršoch básní alebo v próze.“ Tento školský rok sa do projektu zapojilo 938 škôl s celkovým počtom 106.739 žiakov. Z Českej republiky to bolo 246 škôl s počtom 23.810 žiakov a zo Slovenskej republiky sa do projektu zapojilo 692 škôl s počtom 82.929 žiakov. Našej škole bola v rámci projektu pridelená Základná škola s materskou školou v Hornej Kráľovej. Kvôli aktuálnemu dištančnému vzdelávaniu organizátor predĺžil termín výmeny záložiek s partnerskými školami. Naša škola aj s pridelenou školou však výmenu ešte stihli, a to hlavne vďaka usilovným a šikovným žiakom, ktorí inšpirovaní svojou obľúbenou knihou vyrábali krásne záložky. Pridelenej škole sme poslali 120 ks záložiek.

Teším sa, že po opätovnom návrate do škôl si aj naši žiaci vyberú záložku z partnerskej školy, ktorá im poslúži v práve rozčítanej knihe alebo ich inšpiruje k ďalšiemu čítaniu.

Miroslava Gergelová, ZŠ J. A. Komenského