Zasadalo Predsedníctvo Okresnej organizácie JDS Púchov

142

Dňa 29.3.2023 v Klube dôchodcov na Plavárni v Púchove zasadalo Predsedníctvo OO JDS, ktoré zastupuje základné organizácie Púchov, Horné a Dolné Kočkovce Lúky, Dohňany, Horenická Hôrka LR, Lysá pod Makytou a Dolná Breznica. Predsedníčka OO JDS pani E. Gelnarová a prítomní delegáti vyhodnotili činnosť a hospodárenie s finančnými prostriedkami za rok 2022 a schválili Plán práce, Plán akcií a Rozpočet na rok 2023 za prítomnosti primátorky mesta Kataríny Henekovej a poslankyne MsZ Ireny Kováčikovej, ktorým poďakovali za spoluprácu, podporu a za finančnú dotáciu. Seniori v tomto roku aj s pomocou Aleny Strýčkovej z CVČ Včielka a Mládežníckeho parlamentu sa idú zapojiť do participatívneho rozpočtu mesta s projektom spájajúcim seniorov a mládežníkov. Primátorka Katarína Heneková a poslankyňa Irena Kováčiková pozdravili rokujúcich a vyzdvihli aktivity členov JDS. Zároveň ich oboznámili o sociálnej, právnej i finančnej pomoci seniorom MsÚ Púchova a prisľúbili všestrannú pomoc aj v nasledujúcom období.

Peter Farkaš
Foto: Slavomír Flimmel