Zásahová činnosť hasičov v Trenčianskom kraji v roku 2019

71

V priebehu roka 2019 vykonali príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji celkom 2.859 výjazdov, čo je oproti minulému roku o 39 výjazdov menej (2.898 výjazdov). V percentuálnom vyjadrení to predstavuje pokles o 1,35%.

Z tohto počtu bolo za uvedené obdobie vykonaných najviac t.j.: 1.661 výjazdov k technickým zásahom, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje pokles o 3,32% (1.718 výjazdov). Pri dopravných nehodách zasahovali hasiči v Trenčianskom kraji počas roka 2019 spolu 815 krát, čo je v porovnaní s rokom 2018 (873 výjazdov) o 6,64 % menej.

V priebehu roka 2019 zasahovali hasiči v Trenčianskom kraji spolu pri 782 požiaroch, čo oproti roku 2018 (800 výjazdov) predstavuje pokles o 2,25 %.

Požiar s najvyššou škodou: dňa 26. februára, požiar, ku ktorému došlo na Trenčianskej ceste v Bánovciach nad Bebravou. Výška škody bola vyčíslená na cca 510.000 €.

Požiar s najviac uchránenými hodnotami: dňa 29. januára, požiar reštaurácie na Prievidzskej ceste v Bojniciach, uchránené hodnoty vo výške cca 2.000.000 €.

Najviac evakuovaných a zachránených ľudí pri zásahu: dňa 15. januára, zasahovali hasiči pri požiari pivničných priestorov v bytovom dome na Strojárenskej ulici v Partizánskom, kde bolo evakuovaných 24 osôb (z toho 5 detí).

Najväčší počet zasahujúcich príslušníkov, jednotiek a nasadenej techniky na jednom zásahu: dňa 26. februára, pri požiari na Trenčianskej ceste v Bánovciach nad Bebravou. Pri udalosti zasahovalo 35 príslušníkov HaZZ z 5 jednotiek HaZZ (HS v Bánovciach nad Bebravou, HS v  Partizánskom, HS v  Prievidzi, HS v  Trenčíne a HS v  Topoľčanoch), ktorým asistovalo 31 členov DHZO z 10 jednotiek DHZO (DHZO z obcí: Zlatníky, Uhrovec, Veľké Hostie, Soblahov, Svinná, Skačany, Dolné Ozorovce, Bystričany, Čereňany a Bánovce nad Bebravou). Pri udalosti bolo nasadených spolu 21 vozidiel Hasičského a záchranného zboru.

Najdlhšie trvajúci zásah: dňa 07. júla, požiar lesného porastu v katastri obce Lednica, lokalita Kobylinec, v okrese Púchov. Zásah trval 33 hodín 14 minút.

Najviac použitého hasiva na likvidáciu požiaru:  dňa 26. februára, pri požiari, ku ktorému došlo na Trenčianskej ceste v Bánovciach nad Bebravou. Pri likvidácii požiaru použili príslušníci Hasičského a záchranného zboru a členovia DHZO spolu 374.000 l vody.

Najviac ohlásených udalostí na operačné stredisko KR HaZZ v Trenčíne: dňa 07. augusta, a to 23 udalostí. Z celkového počtu 23 hlásení bolo 7 hlásení súvisiacich s poveternostnou situáciou a 16 hlásení bolo k udalostiam iného charakteru.

Požiar s najväčšou plochou: dňa 15. júla bol nahlásený požiar strniska a obilia na koreni v katastri obce Pobedim v okrese Nové Mesto nad Váhom. Išlo o požiar, ktorý zasiahol plochu cca 600 000 m2.

Počet požiarov podľa dní v týždni: najčastejšie horelo v piatok 137x, naopak najmenej požiarov bolo zaznamenaných v stredu 90x.

Zdroj: policiasr.eu, foto: pixabay