Zaži čisté rieky v Púchove

138

19 mladých aktivistov z Púchova spojilo svoje sily a zapojilo sa do celosvetového podujatia, ktoré už po štvrtý krát organizuje nezisková organizácia Human Health Institute – Inštitút pre Ľudské zdravie v spolupráci s Clean rivers experiences. Počas soboty a nedele 5. a 6. 6. 2021 sa do tejto aktivity zapojili tisíce ľudí na celom svete od Nového Zélandu až po Havaj. Cieľom bolo prispieť k ochrane životného prostredia a vyzbierať odpadky v okolí vodných tokov. Naši mládežníci vyzbierali 10 vriec odpadu a ďalšieho použitého materiálu popri Váhu a urobili tak aspoň krôčik k zdravšej a čistejšej budúcnosti. Ďakujeme Erike Jungovej, ktorá nás do tohto krásneho projektu oslovila, tiež ďakujeme podpore Mesta Púchov a Podniku technických služieb mesta Púchov za odvoz vyzbieraného odpadu. Veríme, že každý, kto ide do prírody vie zvážiť, čo tam patrí a čo nie. Ak každý z nás bude konať zodpovedne, necháme čistejšie prostredie aj pre budúce generácie. Naši mladí to už vedia.

Alena Strýčková