Zbierka Nezábudka opäť ďakuje mestu Púchov

51

10. októbra si celosvetovo pripomíname medzinárodný deň duševného zdravia. Súčasťou dní Duševného zdravia býva každoročne celonárodná zbierka Nezábudka zameraná na podporu duševného zdravia. Zbierku vyhlasuje Liga za duševné zdravie Bratislava a je realizovaná v mestách Slovenska Koordinátorom zbierky pre mestá Púchov a Považská Bystrica je OZ Zdravá Duša. Toto občianske združenie je činné už 20 rokov a jeho súčasťou sú aj obyvatelia Púchova, ktorí sa stretávajú s problémami duševného zdravia.

V piatok 7.10. sa zbierka realizovala aj v Púchove s pomocou študentov Gymnázia Púchov a vďaka ich zanieteniu a dobrosrdečnosti občanov sa podarilo vyzbierať 721,69 eur. Patrí im úprimné poďakovanie a aj tým ktorí, do zbierky prispeli. Uvedené financie budú prerozdelené na podporu linky Nezábudka a na starostlivosť o ľudí s problémami duševného zdravia v našom regióne, teda aj v Púchove. V Zdravej Duši sa snažíme najmä skvalitniť život mladým invalidizovaným ľuďom a začleňovať ich do spoločnosti.

Stretnutia nášho klubu býva každú stredu o 13. hod. v budove MŠK pri štadióne v Považskej Bystrici (Ul. odborov). Túto možnosť ponúkame ľuďom aj z Púchova, ktorí majú skúsenosť s problémami duševného zdravia. Ešte raz vyjadrujeme všetkým, ktorí nám pomáhali veľké Ďakujem.

OZ Zdravá Duša