XIX. medzinárodné výtvarné sympózium Belušské Slatiny a vernisáž v Divadle Púchov

71

V dňoch 2.- 8.10.2022 sa v Slatinách stretlo 14 umelcov – 11 maliarov a 3 sochári z Čiech, Nemecka, Poľska a Slovenska. Väčšina z nich tu bola už opakovane počas predchádzajúcich ročníkov. Tradične výbornú priateľskú a tvorivú atmosféru na tomto sympóziu vystihuje výrok jednej účastníčky: „Toto je jeden z takých plenérov, kde nie je konkurencia, len partia kamarátov! Dobre sa pracuje, po práci máte veľa zábavy – a ráno sa zobudíte s úsmevom!“

V piatok 7.10.2022 o 18.00 hod. privítal konateľ Púchovskej kultúry Pavol Pivko vo vestibule divadla, všetkých účastníkov XIX. Medzinárodného výtvarného sympózia. Umelcov predstavil organizátor sympózia Jaroslav Martiš, ktorý priblížil priateľskú atmosféru v ktorej všetci pracovali a tvorili. O hudobný program sa postarali žiaci ZUŠ Púchov. Obrazy a sochy zo sympózia budú v Divadle Púchov vystavené mesiac.

Eva Zábrodská, ART Belušské Slatiny