Zdravotne postihnutí sa vedia zabaviť

160

V sobotu 14. septembra 2019 sa v areáli futbalového štadióna v Dolných Kočkovciach konalo stretnutie členov a priateľov Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Púchov. Predseda organizácie Ján Petro, ktorý akciu zorganizoval, privítal čestných hostí na čele s primátorkou Púchova Katarínu Henekovú s manželom, predsedu TSK Jaroslava Bašku a starostov Dolných Kočkoviec a Košeckého Podhradia Martina Dolinského a Rastislava Čepáka. Hostia vystúpili s krátkymi príhovormi, v ktorých pozdravili všetkých prítomných a popriali im v ich aktivitách veľa úspechov. Nasledovalo pohostenie gulášom z diviny a tradičná tanečná zábava. „Táto septembrová akcia je už tradíciou našej organizácie. Je to rozlúčka s letom. Ľudia sa radi stretávajú, tak sa snažíme celoročne pripravovať rôzne podujatia. Je nás momentálne 336 členov a každý si v našej celoročnej ponuke môže vybrať to svoje“, povedal o vydarenom podujatí predseda organizácie Ján Petro.

-sf-