Zdravotný stav primátora sa zlepšuje

771

V predchádzajúcom čísle Púchovských novín (17. 8. 2017) sme v článku
„Poslanci nevyhoveli protestu prokurátorky“ z priebehu augustového
mestského zastupiteľstva (MsZ) v krátkosti informovali o zdravotnom stave
primátora Rastislava Heneka. V čase prázdninového rokovania poslaneckého
pléna (9. 8. 2017) bol púchovský primátor práceneschopný a súčasne hospitalizovaný v jednej z košických nemocníc pre problémy s krvným tlakom.

Na rokovaní ho vtedy zastupoval a zasadanie MsZ viedol viceprimátor Roman Hvizdák. Ten bol zhodou okolností v čase náhlych zdravotných problémov primátora Heneka poverený (ako zvyčajne cez leto) jeho zastupovaním počas dovolenky.

Za uvedenej situácie podpísal primátor R. Henek pre viceprimátora Romana Hvizdáka nové
splnomocnenie, ktorým ho poveril zastupovaním v plnom rozsahu kompetencií primátora na dobu neurčitú počas jeho práceneschopnosti.

V sobotu 26. augusta uverejnila manželka púchovského primátora Katarína Heneková optimistický odkaz na svojom Facebooku spolu so spoločnou fotografiou: „Tak po troch týždňoch sa konečne opäť usmievame … ďakujem rodine a priateľom za podporu…“.

A manželka primátora redakcii Púchovských novín skutočne potvrdila, že po uplynutí troch týždňov má opäť dôvod na úsmev, pretože zdravotný stav primátora Rastislava Heneka sa výrazne zlepšuje: „Ešte je hospitalizovaný, ale verím, že čoskoro bude v domácom liečení. Chcem sa poďakovať rodine, priateľom a osobne všetkým, ktorí mi v ťažších okamihoch boli oporou a svojimi myšlienkami, modlitbami a prosbami dávali mne a manželovi silu všetko zvládnuť a prekonať.“

Aj v redakcii Púchovských novín sa počas uplynulých dní hromadili otázky týkajúce sa zdravotného stavu primátora. Dobrá správa od manželky hlavy mesta nech je predzvesťou
aj úspešného zavŕšenia liečby i rekonvalescencie.
-r-