Železničná trať generála Milana Rastislava Štefánika z Púchova do Horného Lidča oslavuje okrúhlych 80 rokov

501

V tomto roku uplynulo 80 rokov od slávnostného spustenia prevádzky na železničnej trati Púchov – Horní Lideč. Pri tejto príležitosti sa Združenie obcí Púchovská dolina, mesto Púchov a mesto Horní Lideč rozhodli usporiadať oslavy výročia otvorenia železničnej trate generála Milana Rastislava Štefánika.  

Železničná trať generála Milana Rastislava Štefánika bola slávnostne otvorená 2. mája 1937. Už vtedy patrila medzi najdôležitejšie železničné trate v celom Československu. Okrem iného spája totiž aj príslušníkov dvoch vzájomne veľmi blízkych národov – Slovenskej a Českej republiky. Výstavba dráhy dlhej viac ako 28 kilometrov začala v lete 1935.

Pri príležitosti osláv 80. výročia železničnej trate Púchov – Horní Lideč bude 3. septembra 2017 vypravený zvláštny osobný vlak z Púchova. Na čele vlaku bude parný rušeň 556.036 (Štoker) a súpravu bude tvoriť desať osobných vozňov Železničnej spoločnosti Slovensko. Jazda bude pokračovať smerom na Dohňany, Záriečie, Lúky pod Makytou, Lysú pod Makytou, Střelnú a Horní Lideč a späť. Cestovný lístok na špeciálny vlak stojí symbolické jedno euro. Zakúpiť sa dá v obvodných úradoch jednotlivých obcí v miestach zastávok vlaku. Pripravených je až 800 lístkov.

Na návštevníkov oslavy okrúhleho výročia železničnej trate čaká aj bohatý kultúrny program, ktorým oslavy v Púchove túto nedeľu (2. septembra) ráno o 8.30 začnú. Ešte pred samotným odchodom parného vlaku zo železničnej stanice v Púchove (9.30) vystúpia folklórne súbory Valášek z Horného Lidča, Javorník z Lúk, Konopa z Dohnian a dychová hudba Čertovka zo Střelné. Podujatia sa zúčastní aj predseda Združenia obcí Púchovská dolina Milan Panáček, púchovský viceprimátor Roman Hvizdák a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. „S bratmi Čechmi nás nespájajú len cesty ale aj dôležitý železničný uzol medzi mestom Púchov na slovenskej strane a obcou Horní Lideč na českej. Táto trať nesie meno po slovenskom velikánovi generálovi Štefánikovi. Som rád, že si budeme môcť v nedeľu 3. septembra pripomenúť toto významné výročie železnice, ktorá spája dva spriaznená národy,“ povedal trenčiansky župan.

Oslavy 80. výročia spustenia prevádzky na železničnej trati generála Milana Rastislava Štefánika podporil finančne aj Trenčiansky samosprávny kraj zo svojho dotačného systému.

Podujatie finančne podporilo aj mesto Púchov, Horní Lideč a obce zo Združenia obcí Púchovskej doliny. Nedeľných osláv, ktoré pripomínajú slávnostné spustenie prevádzky na železničnej trati Púchov – Horní Lideč, sa zúčastní aj viceprimátor Púchova Roman Hvizdák: „Naše mesto Púchov sa hrdo hlási k tomuto významnému historickému momentu, pretože naši predkovia spojili nielen dva národy prostredníctvom železničnej trate, ale vytvorili priestor pre kvalitnejšie fungovanie pracujúcich ľudí, ktorí sa potrebovali dostať do miest alebo práce.“

Zdroj: www.tsk.sk, -r-