Žiaci a študenti, pomôžte nám naplniť krajskú ekomapu!

63

Spolutvorcom ekomapy z dielne Trenčianskeho samosprávneho kraja sa môže stať žiak 6. – 9. ročníka základnej školy alebo študent strednej školy, a to ako jednotlivec alebo ako súčasť kolektívu, v ktorom sú maximálne 4 žiaci z jednej školy a jeden pedagóg.

Súťaž o napĺňanie krajskej ekomapy je určená pre každého žiaka a študenta v Trenčianskom kraji, ktorého zaujíma príroda, životné prostredie a spôsoby, ako si ho môžeme chrániť. Prebieha v kategórii základných škôl a v kategórii stredných škôl do konca mája. Údaje do ekomapy, ktoré sa v rámci súťaže zbierajú a spracúvajú v 17 oblastiach, pochádzajú z časti Príroda a Eko služby[1]. „Traja najúspešnejší jednotlivci alebo tímy v oboch súťažných kategóriách získajú vecné ceny od Europe Direct Trenčín,“ uviedla Martina Kedrová z Odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK.

Zoznam kategórií na zber a spracovanie údajov v súťaži:

1 Prírodné a iné zaujímavosti

2 Parky

3 Studničky a pramene

4 Požičovne bicyklov a servis bicyklov

5 Servisy a opravovne (napr. elektrospotrebičov, mobilov, topánok, šatstva, atď.)

6 Bicyklové stojany s pumpou či nabíjaním pre elektrobicykle

7 Recyklované papiere (kúpa, kopírovanie) – napr. predajne, ktoré poskytujú kopírovanie na recyklovanom papieri, poprípade ponúkajú recyklovaný papier v predaji, alebo výrobky z neho

8 Výroba z recyklovaných materiálov (napr. stavebné materiály, výroba doplnkov a dekorácií, reštaurovanie a pod.)

9 Bazáre a antikvariáty

10 Eko-umelecké a eko-sociálne produkty (napríklad ponuky výrobkov z chránených dielní, atď.)

11 Second-handy

12 Knihobúdky

13 Požičovne vecí (napríklad lyží, športových potrieb, pracovného náradia, áut, atď.)

14 Stanice pre nabíjanie elektromobilov a zelené autoškoly

15 Eko projektanti, dizajnéri, záhradná architektúra

16 Komunitné záhrady

17 Kyslíkové a bežecké dráhy/trasy

Zdroj: TSK