Žiaci ZŠ Mládežnícka na radnici

587

Vo štvrtok ráno sa zaplnil Mestský úrad v Púchove žiakmi 7. ročníka Základne školy Mládežnícka. Vo vestibule ich privítal primátor mesta Rastislav Henek a vedúci právno-organizačného oddelenia Radoslav Machan.

Exkurzia v rámci predmetu občianska výchova začala oboznámením žiakov so symbolmi mesta, všetkými doterajšími najvyššími predstaviteľmi mesta a čestnými občanmi, ktorých fotografie visia na chodbe úradu. Potom sa žiaci presunuli do zasadačky, kde sa dozvedeli o vzťahoch medzi volenými orgánmi (primátor a poslanci mestského zastupiteľstva) a fungovaní mestského úradu a jeho oddelení. Po prednáške R. Machana nasledovala krátka diskusia.