Deň matiek na Základnej škole Komenského

482

V telocvični Základnej školy J.A.Komenského v Púchove sa v stredu 24. mája uskutočnila oslava Dňa matiek.

Mamičky a staré mamy privítala riaditeľka školy Miroslava Lapšová. S príhovorom okrem vedúcej oddelenia školstva Renáty Holákovej vystúpil aj primátor mesta Rastislav Henek. Ten prítomným rodičom a učiteľom oznámil, že vedenie mesta plánuje v roku 2017 podstatnú časť z 2 miliónov eur investícií práve na rekonštrukciu základných škôl. Po minuloročnej výmene okien a zatepleniu hlavnej budovy prídu na rad telocvičňa a školský klub, na ktorých budú vymenené okná. Dokončenie rekonštrukcie zateplením týchto budov je plánované na rok 2018.

Steny telocvične boli oblepené portrétmi mamičiek, ktoré nakreslili ich ratolesti. Najväčšiu radosť mamičkám urobili deti svojim kultúrnym programom, v ktorom im zaspievali, zahrali a zatancovali.