Žiaci ZUŠ v Púchove patrili opäť k najlepším

97

Žiaci klavírneho oddelenia ZUŠ Púchov sa 23. 5. 2019 zúčastnili celoslovenskej súťaže v hre na klavíri ktorá sa konala v Bojnicich a jej názov je Piano v modernom rytme. Ako už názov naznačuje na tejto súťaži sa hrajú skladby moderné, populárne, jazzové, filmové a podobne. Súťaží sa v sólovej aj v štvorručnej hre.

Súťaže sa zúčastnilo 140 žiakov zo 44 škôl z celého Slovenska. Našu školu ako aj mesto Púchov na nej reprezentovalo 13 žiakov. Najlepšie ocenenie v sólovej hre získala Kristína Potáčová, ktorá zvíťažila vo svojej kategórii. Je žiačkou Daniely Sadloňovej. Druhé miesto priniesla zo súťaže Mária Anna Špačková a tretie miesto Gabriela Paganíková. Obe sú z triedy J. Olšáka. Strieborným pásmom boli ocenené žiačky Noemi Faboková, Liliana Drábová, Sára Hanesová, Alžbeta Bašková a Paulína Nováková. Všetky z triedy M. Olšákovej. Matiáš Guzma a Nella Štrbíková z triedy J. Olšáka získali tiež strieborné pásmo. Ďalšie strieborné pásma získali Michaela Šuriová a Adela Čviriková a Barbora Zieglerová bronzové pásmo. Tieto na súťaž pripravila D. Sadloňová.

V štvorručnej hre dopadli najlepšie dve dvojice. Prvú tvorila Gabriela Paganíková a Kristína Potáčová a druhú Adela Čviriková a Michaela Šúriová. Obe dvojice skončili na treťom mieste. Na súťaž ich pripravila D. Sadloňová. Lilianu Drábovú a Noemi Fabokovú pripravovala M. Olšáková a porota ich ocenila strieborným pásmom. Všetkým zúčastneným aj ich pedagógom patrí vďaka a prianie ďalších úspechov na podobných súťažiach.

M. Olšáková, ZUŠ Púchov