Zimné čaro v Cirkevnej ZŠ a MŠ sv. Margity Púchov

313

Vonku sa už poriadne ochladilo, prichádza zima. Aj naša škôlka sa pomaly oblieka do zimného šatu. Z okien sa na ľudí usmieva snehuliak či deti so snehovými vločkami. Šatne sa začínajú plniť výrobkami tohto obdobia. Radosť v detských srdciach rozžiaril najprv Mikuláš svojimi dobrotami, no najväčším prekvapením (nielen) pre deti je každý rok príchod Ježiška a jeho darčekov. V triedach tak už svieti stromček, ktorý deti vlastnoručne vyzdobili, začínajú sa spievať koledy a vianočné piesne, všetci sme k sebe milí, usmievaví. Už horia dve sviečky na adventnom venci, tak nech sa aj pokoj, láska a ľudskosť rozhorí v našich srdciach.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

V tomto adventnom čase sa deti na Základnej škole s materskou školou sv. Margity pripravujú na Vianoce plnením adventných predsavzatí. Každý týždeň plnia úlohu, vďaka ktorej sa učia viac myslieť na blížnych, jednak vo svojej rodine, ale i na tých, ktorých nepoznajú, no potrebujú pomoc. Preto sme privítali príležitosť zapojiť sa do celoslovenskej zbierky Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.

Učitelia a zamestnanci našej školy i žiaci 1. stupňa so svojimi rodičmi pripravili buď hotové krabice, alebo priniesli drobnosti, ktoré by seniorov mohli potešiť: sladkosti, drogériu, čaje, krížovky, vlastné výrobky a pod. Deti na deduškov a babičky z domovov dôchodcov mysleli aj pri výrobe vianočných pozdravov, ktoré vložili do krabičiek. Spoločnými silami sa tak podarilo naplniť 18 krabíc. Pre deti to bola výborná príležitosť uvedomiť si, že adventné a vianočné obdobie nie je len o prijímaní, ale aj o dávaní. Odmenou pre všetkých zúčastnených môže byť istota, že každá malá krabička plná lásky vyčarí úsmev a poteší srdce nejedného seniora.

Čaro Vianoc v divadelnom predstavení

V prvý adventný týždeň priestor knižnice naplnila divadelná atmosféra. Príbeh o „Vianočnom bláznovi“ deti tak nadchol, že si ho chceli hneď niekoľko krát zahrať. V divadelných úlohách sa prestriedali a mali z toho nielen radosť, ale aj úžitok. Prečo? Odpoveď je ukrytá v záverečnej scéne príbehu. Vianočný blázon sa cestou za Kráľom vzdal svojich obľúbených vecí, aby urobil radosť trpiacim deťom a sám prišiel ku svätej rodine s prázdnymi rukami. Panna Mária hľadala človeka, ktorému by na chvíľu zverila malého Ježiška. Všetci okolo mali plné ruky, len jedny ruky boli voľné. Ruky vianočného blázna. Deti pochopili veľkosť darovania sa a obety. Ak sa človek dokáže z lásky vzdávať vecí pre dobro druhých, dostane dar najväčší. Sám Pán neba a zeme zostúpi do jeho dlaní.

Jana Klinovská, Mária Virgová, Lenka Dašková