Ježiško už dostal 45-tisíc pozdravov

67

Do Vianoc ostávajú dva týždne a Ježiško už dostal takmer 45-tisíc pozdravov so želaniami od detí z celého sveta. Prosby detí odzrkadľujú súčasnú situáciu a okrem klasických darčekov, ako hračky, mobily, tablety či živé zvieratká, si želajú aj to, aby tu nebol COVID-19 a aby sa mohli vrátiť opäť do škôl. Svoju poštu si Ježiško preberá už 22 rokov zo svojej schránky v Rajeckej Lesnej a práve pred Vianocami na ňu odpovedá. Projekt Vianočnej pošty dosiahol aj ďalší významný míľnik, od spustenia projektu dostal Ježiško už 2 milióny listov.

Na známu adresu Ježiško 999 99 prišlo v tomto ročníku Vianočnej pošty najviac želaní od detí zo Slovenska. Zo zahraničia dostal Ježiško takmer 660 pozdravov, pričom dominujú listy z Českej republiky, Nemecka, Ruska, Veľkej Británie a Hongkongu. Na zahraničné listy odpovedá Ježiško v angličtine a na listy nevidiacim a slabozrakým deťom v Braillovom písme. Pre nevidiacich bolo spracovaných 164 listov. Ježiško odpovie na všetky listy, na ktorých je uvedená správna spiatočná adresa, a vďaka generálnemu partnerovi Vianočnej pošty, Poštovej banke, pribalí aj milý rozprávkový darček.

Napísať Ježiškovi je veľmi jednoduché – svoje priania, odkazy, obrázky môžu deti posielať na akejkoľvek pohľadnici, prípadne môžu napísať list a poslať ho v obálke na adresu „Ježiško 999 99“ najneskôr do 17. decembra 2020. Pohľadnica sa dá poslať aj z mobilu či počítača cez aplikáciu Moja pohľadnica. Stačí si na www.mojapohladnica.sk zvoliť pohľadnicu zo šablóny Pošta Ježiškovi, napísať správu Ježiškovi a zadať objednávku. Slovenská pošta pohľadnicu vytlačí a doručí. Dôležité je uviesť aj spiatočnú adresu, aby Ježiško vedel, komu má odpísať.

Spoločne s listami môžu deti posielať Ježiškovi kresby, tie však musia byť na samostatnom hárku papiera. Odborná porota zo všetkých kresieb vyberie tú najkrajšiu, ktorá sa stane námetom budúcoročnej vianočnej známky. Podrobné informácie o Vianočnej pošte pre Ježiška a o súťaži sú dostupné internetovej stránke www.vianocnaposta.sk.

Slovenská pošta