Sprievodca osoby ZŤP-S musí mať kartu vydanú podnikom ADP

273

V poslednej dobe sa pracovníci Autobusovej dopravy Púchov (ADP) stretli so zneužívanám zliav pre sprievodcov osôb ZŤP-S. Vodiči budú preto dôsledne kontrolovať kartu pre sprievodcu osoby ZŤP-S, ktorá sa vydáva za poplatok 3,50 € a musí byť adresná na žiadateľa (fotka, osobné údaje). Potlač karty je ako u ZŤP-S s textom: „Sprievodca ZŤP-S“. Sprievodca ZŤP-S s takto platnou dopravnou kartou má podľa tarify cestovné „Zadarmo“. Platnosť zľavy je 365 dní, potom si ju musí majiteľ karty znova prolongovať (zaplatiť). Karta sa vydáva na 5 rokov. Zľava (nulový lístok) je platná len za podmienky cestovania s cestujúcim vlastniacim nami vydanú dopravnú kartu ZŤP-S. Dôvodom tohto opatrenia je časté zneužívanie cestujúcimi tak, že sa „tvária“ ako doprovod, ale vystúpia na inej zastávke ako ZŤP-S, ktorého „sprevádzajú“. Týmto máme vyriešenú aj evidenciu cestujúceho a jeho poistenie v prípade poistnej udalosti.

Ing. Jozef Daniž, ADP, a.s.