ZMOS: Avizovaná daňová revolúcia menej pomôže a viac ublíži

64

Združenie miest a obcí Slovenska principiálne odmieta koncept daňovej revolúcie predstavený ministrom financií Igorom Matovičom.

Podľa najreprezentatívnejšieho združenia samospráv, ktorého členom je takmer 96 % všetkých samospráv navrhované financovanie riešení mimoriadne ublíži ekonomike samospráv a negatívne sa prejaví na kvalite a rozsahu služieb, ich dostupnosti a obslužnosti územia. ZMOS konštatuje, že samosprávy najlepšie rozumejú potrebám ľudí a územia, a preto, pre skvalitnenie života rodín a detí, navrhuje opatrenia, ktoré zo strany štátu môžu účinnejšie pomôcť. 

Nápady štátu má zatiahnuť samospráva

Napriek tomu, že minister financií avizuje predstavovanie ďalších častí tzv. Daňovej revolúcie na najbližšie dni, už teraz je zrejmé, že návrhy na pomoc rodinám a deťom sú nápady, ktorých autor sa spolieha na financovanie spôsobom, že to zaplatí niekto iný. Napríklad mestá a obce by mali mať ukrátené svoje príjmy o 200 miliónov eur, čo sa mimoriadne negatívne dotkne plnenia mnohých ich základných funkcií a úloh. A tiež to výrazne obmedzí rozsah sociálnej politiky, podpory kultúry, regionálneho školstva a rozvoja lokálnej hospodárskej politiky. Teda inými slovami, štát týmto rozhodnutím spôsobí viac škody, ako úžitku. Netreba pritom zabúdať, že zákonnou povinnosťou samospráv je zabezpečovať všestranný rozvoj územia a prihliadať pritom na potreby obyvateľov, ale krátením príjmov sa to nepodarí.

Poznáme lepšie riešenia

Združenie miest a obcí Slovenska v tejto súvislosti konštatuje, že ak má štát úprimný záujem podporovať rodiny a deti, nech napríklad navýši dotáciu na výstavbu nájomných bytov, ktorá napriek deklarácii vlády podporovať nájomné bývanie je v návrhu štátneho rozpočtu na nedostatočných 20 miliónoch eur. Pomôže tak rodinám v drahých podnájmoch, ale aj mladým ľuďom, ktorí vo veku 30 rokov žijú u svojich rodičov, lebo ich sociálna situácia im nedovolí drahú hypotéku. Združenie miest a obcí Slovenska pripomína, že podpora rodín a detí je možná skvalitňovaním verejných služieb a to formou využitia eurofondov. Napríklad pre skvalitňovanie škôl, rozvoj sociálnych služieb, pre odkanalizovanie mnohých miest a obcí, na opatrenia sledujúce riešenie negatívnych dopadov klímy, vyriešenie dostupnosti potravín vo viac ako 102 potravinových púšťach a podobne. Sme však svedkami toho, ako má Slovensko necelých dvadsať mesiacov pre ukončením aktuálneho  programového obdobia eurofondov nedočerpanú viac ako polovicu z celkového finančného balíka. Združenie miest a obcí Slovenska zároveň pripomína, že už 11 mesiac by sme mohli čerpať Európske investičné a štrukturálne fondy z nového programového obdobia, avšak Slovensko stále nemá v Európskej komisii schválený Operačný program.

Ekonomická a legislatívna stabilita 

Združenie miest a obcí Slovenska je presvedčené, že v čase príprav rozpočtov miest a obcí na budúci rok a v turbulentnom období, ktoré aktuálne žijeme nie sú prezentované úvahy o financovaní vybraných častí verejných politík vhodné, ani správne. Preto apeluje na prijatie opatrení, ktorými samosprávy získajú ekonomickú a legislatívnu stabilitu, pretože ich obrovská miera dôveryhodnosti v porovnaní so štátom dokazuje, že komunál vie mimoriadne efektívne a vhodne riešiť mnohé životné situácie každej zo skupín obyvateľov. Podľa ZMOSu preto avizovaná daňová revolúcia menej pomôže rodinám, ale viac ublíži mestám a obciam.

ZMOS