Zrevitalizované „kruháče“ na Rožáku a Sedlišti

245

Mesto Púchov je zakvitnuté počas celého roka. Spomínate si na krásne jarné záhony v celom meste (tulipány i narcisy) i závesné kvetináče počas celého leta a jesene, či záhony s trvalkami, ružami a letničkami? Každý, kto príde do mesta, si musí všimnúť, aké je mesto zelené a plné kvetov. Chce to však neustálu starostlivosť a nadšenie najmä pracovníkov z Podniku technických služieb mesta, ktorí sa o údržbu zelene a kvetinovej nádhery starajú počas celého roka.

Málokto si už spomína na to, ako vyzerali kruhové objazdy na „Rožáku“, či pri čerpacej stanici Slovnaft – v smere na Považskú Bystricu. Keď sa opýtam, ako vyzerali, väčšina opýtaných povie, že tam bolo niečo zelené. Áno. Na Rožáku boli popínavé tuje a na druhom kruhovom objazde pri Slovnafte bola zväčša (počas celého roka) tráva. V máji tohto roku začala revitalizácia spomínaných kruhových objazdov. A dôvod? Mali sme záujem obnoviť a hlavne skrášliť vstup do mesta smerom od Považskej Bystrice a z hlavného mosta. Zámerom bolo vysadiť kvety a zeleň, ktoré by pritiahli oči okoloidúcich nielen svojou krásou, ale aj včely. Podložie kruhových objazdov však nebolo na výsadbu rastlín, kvetín a zelene vyhovujúce, nakoľko predmetná plocha neobsahovala kvalitný substrát (v minulosti spôsobené rôznymi stavebnými aktivitami a odpadom), a preto bolo potrebné nevyhovujúce podložie pre umiestnenie novej výsadby čiastočne vymeniť a zahumusovať. Cieľom bolo urobiť výsadbu tak, aby boli tieto kruhové objazdy zakvitnuté počas celého roka, tak ako sú v meste umiestnené viaceré záhony, t.j. na jar na nich vyrastú cibuľoviny (tulipány, narcisy…), v lete letničky, na jeseň trvalky, a to všetko tak aby boli využité aj rôzne lúčne kvety, ktoré pritiahnu pozornosť aj hmyzu.

Kruháče tak počas roka budú meniť farby a stanú sa ďalšou ozdobou mesta. Vytvorilo sa tým celoročne, ekologicky i esteticky, atraktívne prostredie, a to vďaka bohatej flóre, pozostávajúcej z trvaliek (rudbekia, perovskia, šalvia, echinacea, rebríček, veternica, gaura), v kombinácii s okrasnými trávami (pérovec), doplnenými o jarné cibuľoviny (tulipán, narcis, okrasný cesnak). Tieto sezónne premenlivé prvky dopĺňajú stálozelené živé ploty (zemolez). Námetom na vnútorné členenie kruhového objazdu je podoba kvetu – „margaréty“, čo bol symbol staršieho erbu mesta Púchov ešte pred súčasným erbom, na ktorom je zobrazená Sv. Margita. V strede kruhového objazdu na „Rožáku“ je navrhnutá štrková plocha, ktorá sa v budúcnosti plánuje využiť na umiestnenie Sochy sv. Margity. Kým však k tomu dôjde, bude tento priestor využitý na sezónnu výzdobu, napríklad vianočné osvetlenie či veľkonočnú výzdobu. Na „kruháči“ pri Slovnafte boli zároveň výsadbou riešené aj okolité plochy blízkej komunikácie, kde doposiaľ nebola žiadna výsadba, a to všetko za účelom zabezpečenia ich atraktívnosti.

Požiadavka na vypracovanie návrhu na revitalizáciu zelených plôch kruhového objazdu pri Tescu, bola zadaná ešte v júli 2021 odbornej firme Záhradnícke služby KLAČANSKÝ, s.r.o. Trenčín. Mesto Púchov informovalo o svojom zámere revitalizácie aj na svojom webe a tiež v Púchovských novinách ešte v jarných mesiacoch. V apríli 2022 vo verejnom obstarávaní vysúťažený realizátor prác LOTOS – garden, s.r.o. Trenčín začal s realizáciou výsadbových prác. Kameň dotvára celú realizáciu, čiastočne vytvára mulč – zábranu proti zaburiňovaniu – v okrajových partiách zabezpečuje aj zmenšenie plochy určenej na aktívnu údržbu daného priestoru.

V meste sa dlhodobo pripravuje výstavba ďalšieho kruhového objazdu, a to v časti Hrabovka smerom na Streženice, ktorý investične a stavebne zastrešuje Trenčiansky samosprávny kraj, pod ktorý patrí táto komunikácia. Mesto bolo v plnej miere súčinné pri vydávaní územného rozhodnutia, ktoré je právoplatné ako i pri majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov dotknutých stavbou. Samotná realizácia je však už plne v rukách TSK, ktorý v súčasnosti čaká na vydanie stavebného povolenia, aby mohol začať s výstavbou.

Katarína Heneková