ZŠ Gorazdova imatrikulovala prvákov

355

V septembri kráčali s malou dušičkou na slávnostné otvorenie školského roka spolu so svojimi rodičmi a dúfali, že to v škole snáď akosi zvládnu. September prešiel ako voda a oni už majú kus práce za sebou. Zdá sa, že počiatočné prekážky zdolali s ľahkosťou a dnes už poznajú prvé písmenká, vedia vypočítať prvé príklady. Zoznámili sa so svojimi novými spolužiakmi, pani učiteľkami a staršími spolužiakmi deviatakmi, ktorí ich sprevádzali do ich novej triedy hneď v prvý školský deň a s ktorými sa počas roka niekoľkokrát stretnú na spoločných aktivitách.   

Prvou z nich bola práve 9. októbra pre nás už tradičná slávnostná imatrikulácia, kedy sme našich nových prvákov oficiálne privítali medzi sebou, vo veľkej rodine žiakov ZŠ na Gorazdovej ulici. Celé dopoludnie bolo veľmi zábavné. Prváci museli preukázať svoju zručnosť, šikovnosť i odvahu pri zdolávaní úloh, ktoré si pre nich deviataci pripravili. Tí ich potrápili mašličkou na topánkach, uprataním úboru na telesnú výchovu, vyslobodením zakliatej princeznej z domčeka, ale aj hádaním rozprávok a hľadaním hlavných postavičiek v nich. Po splnení týchto úloh sa prváčikovia ešte predviedli v krátkom kultúrnom programe.

A potom už nič nebránilo tomu, aby ich po spoločnom slávnostnom sľube, v ktorom prisľúbili, že sa budú dobre učiť, slušne správať, kamarátiť so všetkými spolužiakmi, poslúchať a vzorne reprezentovať našu školu na verejnosti, pani riaditeľka Mgr. Viera Flimmelová slávnostne imatrikulovala rozprávkovou pastelkou. Deti si domov odniesli krásne čiapky, ktoré pre nich pripravili v školskom klube detí, imatrikulačné listiny, odznak s maskotom školy a tiež sladkú odmenu za vynaloženú námahu. A dúfame tiež, že aj radosť zo spoločne strávených chvíľ a kopec nových zážitkov…

Na záver si deti ešte v triedach vytvorili spoločný obrázok, strom z odtlačkov dlaní, ktorý im bude na chodbe pri triede pripomínať túto milú slávnosť aj v ďalších rokoch ich školskej dochádzky. Milí prváci, prajeme Vám, aby ste sa v našej škole cítili dobre a aby ste okrem nadobúdania nových vedomostí zažili i veľa radosti z objavovania nových vecí a spokojnosti z dobre vykonanej práce. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby Vám zostali na tento deň nezabudnuteľné spomienky.

PaedDr. Iveta Jesenská