Mesiac október – mesiac úcty k starším

351

Dňa 8. októbra 2019 sa v kultúrnom dome v Dolných Kočkovciach pri príležitosti Mesiaca októbra – mesiaca úcty k starším konalo spoločenské podujatie venované seniorom. Október je mesiacom, ktorý je oslavou jesene života a pripomienkou úcty k všetkým starším ľuďom, ktorá by mala byť spontánna a nepretržitá po celý rok, pretože oni si ju zaslúžia. Pri tejto príležitosti bol pre našich seniorov pripravený kultúrny program v podobe vystúpenia detičiek z miestnej materskej školy, ďalej miestneho ženského spevokolu a chvíle pri posedení spríjemnila aj hudobná produkcia od muzikantského dua Mini Max. Pred samotným začiatkom kultúrneho programu prítomných pozdravil a pekným slovom privítal pozvaný hosť pán farár Miroslav Bilčík. V rámci podujatia starosta zagratuloval seniorom, ktorí tento rok oslávili životné jubileum sedemdesiat rokov. Na záver všetkým zaželal, aby sa v dobrom zdraví opäť všetci stretli na takomto milom podujatí aj v ďalšom roku. Príjemný program a zábava určite zanechali u každého pekné spomienky na toto milé spoločenské podujatie.

Martin Dolinský, starosta obce