ZŠ Gorazdova: Imatrikulovali sme …

133

Tak na svoju prvácku česť prisahám! … zaznelo z úst žiakov 1.A a 1.B triedy našej školy na slávnostnej imatrikulácii v stredu 14. októbra, ktorá sa uskutočnila za sprísnených hygienických opatrení. Rúško na tvári a opakovaná dezinfekcia rúk ale neboli prekážkou, ktorá by našim prvákom bránila zvládnuť zopár zaujímavých úloh, pri ktorých mohli ukázať svoju šikovnosť, zručnosť a pohotovosť.

Žiaci vymaľovávali pastelku a jednotku, písali svoje meno, robili mašličky na šnúrke od topánok. Tiež sa pokúšali presným hodom do otvoreného okienka na domčeku vyslobodiť zakliatu princeznú z rozprávky. Úlohy plnili s chuťou a elánom. Po ich zvládnutí už nič nebránilo tomu, aby boli po krátkom príhovore pani riaditeľky Mgr. Viery Flimmelovej následne pasovaní rozprávkovou ceruzkou do cechu prváckeho a zároveň prijatí do našej veľkej rodiny žiakov Základnej školy na Gorazdovej ulici.

Deti si domov odniesli krásne čiapky, ktoré pre nich vyrobili deviataci, imatrikulačné listiny, odznak s Gorazďáčikom – maskotom školy a sladkú fidorkovskú medailu. V záverečnej časti imatrikulácie si ešte na plátne vytvorili spoločný obrázok, strom z odtlačkov dlaní, ktorý im bude v triede na stene pripomínať túto milú slávnosť aj v ďalších rokoch ich školskej dochádzky. A keď sa v deviatom ročníku budú s nami lúčiť, určite si radi pozrú a pripomenú svoje „rúčky, ktoré písali písmenká a číslice v prvej triede“.

Slávnostná imatrikulácia patrí už k tradičným akciám v našej škole. Na jej tohtoročnej príprave sa podieľali žiaci 9. ročníka, pani zástupkyňa pre 1. stupeň Jesenská, pani učiteľky Račková a Pokojová, pani vychovávateľky ŠKD pod vedením pani Roháčovej i samotní prváci. A za to im všetkým patrí naše poďakovanie.

Teraz už našich prvákov čaká dlhá cesta, na ktorej im želáme, aby sa ich túžby a predstavy o škole splnili, aby sa medzi nami cítili dobre a okrem získavania nových vedomostí zažili aj pocit radosti a spokojnosti z dobre vykonanej práce.

Tak nech sa vám, milí naši prváci, darí! Držíme vám palce!

Iveta Jesenská, foto: Slavomír Flimmel