ZŠ Gorazdova opäť v televízii!

225

Hneď v úvode nového školského roka sa žiaci 5.B triedy zo Základnej školy na Gorazdovej ulici zúčastnili zábavno–vedomostnej súťaže v RTVS – Daj si čas! Nielenže sa aspoň nachvíľu stali súčasťou televízneho diania a privoňali k hviezdnemu životu, ale nad súpermi zo ZŠ v Kurime aj suverénne zvíťazili. Pokračujú tak v trende, ktorý nastolili ich starší spolužiaci z našej školy. Púchov tak žne úspechy aj vďaka ZŠ Gorazdovej, ktorá takto reprezentuje naše mesto. Žiaci si okrem nezabudnuteľných zážitkov odniesli aj finančnú odmenu. Tú použijeme na ďalšiu spoločnú akciu, ktorá upevní dobré vzťahy v triede a utuží kolektív.

Petra Pagáčová, triedna učiteľka