Detský jarmok ľudových remesiel

260

V piatok 20. septembra sa stánky na Pešej zóne zaplnili detskými umelcami, ktorí nielen predávali svoje výrobky, ale i dokazovali svoj talent priamo na mieste. Do detského jarmoku ľudových remesiel, sa zapojila jedna stredná šesť základných škôl z Púchova a okolia. Spojená škola Ivana Krasku predvádzala maľovanie skla – vitráž a tkanie na ručnom rámiku. Študentky mali obdiv účastníkov jarmoku, pretože ich výrobky boli skutočne jedinečné. ZŠ s MŠ Záriečie sa prezentovalo keramikou, zdobením medovníkov, výrobou sviečok a tiež nám všetkým predviedli nádherný spev a hru na husle. Keramiku, servítkovanie, pletenie, ale i úžasnú maľbu nám ukázali žiaci J. A. Komenského z Púchova. CZŠ sv. Margity ponúkala výrobky z dreva, veľmi pekné šité veci a enkaustiku – maľovanie horúcim voskom. Levanduľové vrecúška, textilné dekorácie a mnoho iných zaujímavostí priniesli na jarmok žiaci zo ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou. Svoj stánok na krásne výtvory mali tiež žiaci zo ZŠ Mládežnícka v Púchove. Medové výrobky, živé včielky a všetko čo sa medového kráľovstva týka mohli návštevníci jarmoku vidieť v stánku CVČ Včielka Púchov. Na javisku, odkiaľ sa nám prihovorila i pani primátorka Katarína Heneková, sa vystriedali detičky z MŠ mesta Púchov so svojimi básničkami a pesničkami. Všetkým patrí srdečná vďaka za účasť na tomto krásnom podujatí.  

Dáša Illyová, CVČ
Foto: Slavomír Flimmel