ZŠ Slovanská v Continental Púchov

143

Naši ôsmaci sa na túto exkurziu veľmi tešili, pretože sama o sebe mala príchuť nepoznaného sveta dospelých. Čím viac sa približujeme k termínu akcie, ktorá bola naplánovaná na 5. novembra, tým viac sa stupňujú aj naše očakávania.

Plní zvedavosti sa vydávame spoznávať možnosti, ktoré ponúka gigant vo svete chemického priemyslu. Po milom privítaní v hlavnej administratívnej budove spoločnosti, vstupujeme do zasadacej miestnosti, kde nasleduje prezentácia o duálnom vzdelávaní. Spoločnosť Continental Matador Rubber, s.r.o. ho poskytuje v spolupráci so Spojenou školou, I. Krasku 491 v Púchove a študentom ponúka množstvo výhod. Ticho v miestnosti je možné krájať, žiaci počujú o týchto možnostiach prvýkrát a v hre je blížiace sa rozhodovanie o ich vlastnej budúcnosti.

Nasleduje exkurzia výroby. Hneď na prvej prevádzke Príprava zmesí stretávame študenta, ktorý je na odbornom výcviku. Žiaci tak môžu vidieť, ako prebieha praktické vyučovanie v rámci duálneho vzdelávania. Prevádzka Príprava polotovarov sa nachádza v moderne vybavenej hale, kde si žiaci v rámci odborného výcviku osvojujú nové technológie a nadobúdajú praktické zručnosti. Finalizácia nám predviedla umenie vyhotovenia surového plášťa a Lisovňa mu vtlačila jeho konečnú podobu. Na ceste za zákazníkmi ho však ešte čaká Finálna kontrola. Bohatší o poznanie, kam by sa mohlo uberať naše stredoškolské vzdelávanie a budúce uplatnenie, sa vraciame späť do školských lavíc.

Ďakujeme manažmentu a zamestnancom Continental Matador Rubber, s.r.o. za možnosť nahliadnuť do firemného sveta na ceste za naším vzdelaním. O tom, že exkurzia žiakov oslovila, svedčí aj ich záujem zúčastniť sa dňa otvorených dverí na Spojenej škole, I. Krasku 491 v Púchove, ktorý sa uskutoční dňa 27.11.2019.

Jana Macková