1. ročník Školského detského semaforu

74

V utorok 11. júna 2024 sa na pôde MŠ Chmelinec v Púchove uskutočnilo edukačno-zábavné podujatie „ŠKOLSKÝ DETSKÝ SEMAFOR 1. ročník“, na ktoré sme si pozvali všetkých predškolákov nášho mesta. Tejto zmysluplnej akcie, ktorú sme pripravili v spolupráci s Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Trenčíne, sa zúčastnilo viac ako 200 detí, za čo patrí pani riaditeľkám a učiteľkám všetkých materských škôl mesta Púchov úprimné poďakovanie. Podporili nielen veľmi peknú, ale, predovšetkým, správnu vec.

Hlavnými piliermi podujatia boli naše tri „Z-ka“: ZODPOVEDNOSŤ, ZÁBAVA, ZÁŽITOK, s cieľom čo najlepšie pripraviť deti na blížiace sa leto, účelovou edukáciou o úskaliach na cestách, výletoch a dovolenkách. Veríme, že odovzdaním vedomostí od tých najpovolanejších ochrancov bezpečnosti a zdravia, profesionálov z radov policajtov, sme zvýšili detské povedomie o problematike a poistili tak ich bezpečnosť.

A aby toto podujatie malo aj zábavno-zážitkovú príchuť, nechýbala ukážka povinnej výbavy policajtov a policajných áut, simulácia dopravnej situácie, pri ktorej každé dieťa úspešne absolvovalo „praktické skúšky“ vyškoleného kolobežkára. Dych berúce ukážky schopností policajných psov, ktorí plnili povely psovodov, boli pre deti tým pravým „zlatým číslom“ programu.

Na záver si všetci „absolventi“ zaslúžene odnášali kolobežkárske vodičské preukazy, policajné suveníry a neodmysliteľné sladké odmeny, ktoré sme im s láskou pripravili. Úprimná radosť v detských tvárach a spokojnosť pani učiteliek, ktoré deti sprevádzali, boli pre nás veľkým zadosťučinením.

S podporou vynikajúceho kolektívu zamestnancov MŠ Chmelinec – poskytovateľa priestorov krásneho dopravného ihriska, ako aj s podporou skvelých ústretových policajtov z KR PZ v Trenčíne, pani zdravotníčky, ktorá dohliadala na zdravotnú bezpečnosť na mieste podujatia, a v neposlednom rade, našej mestskej polície, ktorá vysoko profesionálne zabezpečovala bezpečný presun detí do areálu, tento deň a toto podujatie nemohlo dopadnúť inak, ako výborne. Všetkým vám, menovaným, patrí naše úprimné veľké poďakovanie.

Ďakujeme tiež každému, kto svojou pomocou prispel k zaznamenaniu tejto akcie. Osobitné poďakovanie patrí pohotovému fotografovi, ako aj Slavomírovi Flimmelovi za zdokumentovanie všetkých dôležitých momentov na objektív fotoaparátu a medializáciu tohto krásneho podujatia. Vďaka tomu je sprostredkované všetkým vám, čitateľom a obyvateľom nášho mesta a prímestských častí.

Čas a úsilie, ktoré sme venovali organizácii a realizácii podujatia, považujeme za zmysluplne strávený čas. Napĺňame tým účel nášho poslaneckého mandátu, ktorý ste nám dali – pracujeme pre toto mesto, pre vás, našich obyvateľov, a pre najmladšiu generáciu, pre naše deti.

Už teraz sa tešíme na 2. ročník tohto podujatia a všetkým čitateľom Púchovských novín prajeme krásne, pohodové a bezpečné leto na cestách.

S úctou organizátori podujatia a poslanci Mesta Púchov:

Miriam Bašková Gabčová a Rudolf Marman