Srandovní „PENULIACI“ a športovci LEGO „BORCI“

71

Už samotný názov prezrádza, o čom boli dve úžasné tohtoročné MDD na našej “Mládežke”.

Naše Rodičovské združenie pri ŽS Mládežnícka v Púchove, v spolupráci s fantastickými zamestnancami školy, pripravilo v dňoch 30.mája a 6.júna už 3. tematické MDD. Tento ročník bol unikátny tým, že mal dva termíny a preto dva príznačné programy.

Kým mladší žiaci sa pri SRANDA MDD zabávali v areáli školy v spoločnosti veselej SRANDY BANDY a kúzelníka Wolfa, absolvovali súťažné stanovištia, vyskúšali si nové skákacie hrady a poriadne „natlakované“ penové delo, ktoré z nich do 20 minút spravilo májových „PENULIAKOV“… tak, presne o týždeň neskôr, si starších 200 žiakov 7., 8., 9. ročníkov, v rámci akčného športového dňa školy a 7 športových stanovíšť, zmeralo svoje schopnosti aj pri úplne inej zábave na 10 zábavných stanovištiach… MDD LEGO PARTY malo, totiž, svojské nároky na svojich účastníkov… Základom bola, samozrejme, výborná nálada, ktorá poistila ich kreativitu, logické myslenie, motoriku a neodmysliteľnú tímovú spolupatričnosť. A naše deti opäť predviedli svoje obdivuhodné kvality a súťaživý temperament. A my rodičia, ako aj naši učitelia, sme boli spoločne pri tom a povzbudzovali všetky súťažné tímy.

MDD LEGO PARTY malo svojské nároky na svojich účastníkov… Základom bola, samozrejme, výborná nálada, ktorá poistila ich kreativitu, logické myslenie, motoriku a neodmysliteľnú tímovú spolupatričnosť. Nuž a naše deti opäť predviedli svoje obdivuhodné kvality a súťaživý temperament v rámci pripravených 10 zábavných stanovíšť. A my rodičia, ako aj naši učitelia, sme boli spoločne pri tom a povzbudzovali všetky súťažné tímy.

Tešíme sa, že okrem kvalitného programu, sa na našich MDD stali už neodmysliteľnou tradíciou výborné špekáčiky, ktoré s nadšením pre všetkých grilujú ochotní rodičia a zamestnanci školy. Ale to najpodstatnejšie je spontánna radosť našich detí, pretože radosť a smiech sú najočakávanejšie detské recenzie, ktorými sme priamo konfrontovaní. Sú odmenou za všetko spoločne vynaložené úsilie pri prípravách takýchto veľkých podujatí a spájajú nás ako skutočnú „ŠKOLSKÚ RODINU”.

Poďakovanie patrí všetkým našim priateľom, podporovateľom a sponzorom, ktorí sa ústretovo zapájajú do týchto projektov.

Viac informácií a krásnych fotografií si môžete pozrieť na našich FB stránkach: SRRZ – Rodičovské združenie, ⁠ZŠ Mládežnícka 1434/16 Púchov a ⁠web stránke ZŠ Mládežnícka v Púchove.

Tešíme sa na ďalší, určite zážitkový, 4. ročník MDD 2025 na našej „Mládežke“.

Miriam Bašková Gabčová
predsedníčka rodičovskej rady školy