Od januára viac ako 100-percentné navýšenie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

461

Jedným z bodov programu na uplynulom mestskom zastupiteľstve bol aj doplnok k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2 z roku 2012 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom mesta Púchov, ktorý som poslaneckému plénu predkladal a ktorým sa hranice finančnej pomoci zvyšujú. 

hvizdak_portret_webChcel som pomôcť hlavne ľuďom, ktorí najviac potrebujú podať pomocnú ruku. Častokrát išlo o sociálne slabšie rodiny alebo jednotlivcov, ktorí sa náhle ocitli v zložitej sociálnej situácii, ťažko postihnutých ľudí alebo ľudí v dôchodkovom veku, ktorí taktiež potrebovali finančnú pomoc, napríklad na základné potraviny alebo teplé oblečenie na zimu.

Viem, že mesto by nemalo suplovať štát v otázke sociálnych vecí, ale som presvedčený, že keď mesto Púchov dokáže nájsť nemalé dotácie pre zdravých ľudí, športovcov a iné aktivity, tak treba nájsť financie aj pre našich ľudí, ktorí nás potrebujú. Ešte v minulom roku sme sa všetci členovia komisie vzdelávania, kultúry a sociálneho zabezpečenia rozprávali o jednotlivých žiadostiach a žiadateľoch jednorazových dávok a o našom mestskom nepostačujúcom všeobecno-záväznom nariadení (VZN) a o stanovených limitoch finančných dávok v hmotnej núdzi a hlavne o spravodlivejšom nástroji, ktorý by nám pomohol rozhodovať o výške pridelenej dávky osobitne.

Keďže súčasné vedenie mesta Púchov vynikajúci hospodárilo v roku 2015, tak som sa rozhodol podať návrh na úpravu týchto limitov vo VZN o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom Mesta Púchov. Týmto veľmi pekne ďakujem všetkým členom komisie vzdelávania, kultúry a sociálneho zabezpečenia za podporu môjho návrhu, ďalej osobitne predsedovi ekonomickej komisie pánovi Ing. Danielovi Lakovi a ostatným členom ekonomickej komisie a nakoniec poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí rozhodli v prospech Púchovčanov.

Rád by som ešte pripomenul, že upravené VZN nadobúda účinnosť od 1. 1. 2017 a teda mesto Púchov bude v aktuálnom návrhu pre rozpočet mesta na rok 2017 počítať aj s týmto navýšením. Podmienky žiadateľa o jednorazovú alebo mimoriadnu dávku v hmotnej núdzi ostali rovnaké. Ďalej je dôležité informovať, ako boli nastavené cenové limity vo VZN už roky a hlavne v období, keď Slovensko prešlo na euro. Tieto limity vtedajšie vedenie mesta Púchov ešte znížilo, napr. jednotlivci klesli z 1000 Sk (33 eur) na 30 eur.

Čo sme úpravou VZN o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom mesta Púchov schválili?
a) jednotlivcom pôvodne max. do výšky 30 eur – schválené zvýšenie do 70 eur
b) bezdetným párom a párom bez rodičovskej povinnosti (napr. dospelé deti) pôvodne max. do 60 eur – schválené zvýšenie do 120 eur
c) rodine s jedným až troma nezaopatrenými deťmi pôvodne max. do výšky 100 eur – schválené zvýšenie do 220 eur
d) rodine so štyrmi a viac nezaopatrenými deťmi pôvodne max. 130 eur – schválené zvýšenie do 250 eur

Podľa štatistiky poskytnutých finančných dávok občanom a rodinám v hmotnej núdzi z minulých rokov mesto v priemere za jeden kalendárny rok vynakladalo sumu okolo 4.500 eur, ktoré rozdelilo medzi cca 44 občanov, 19 rodín a ďalších 7 občanov (mimoriadna dávka).

Roman Hvizdák
autor je viceprimátor a člen komisie vzdelávania, kultúry a soc. zabezpečenia