17. november – oslava slobody a demokracie

52

Medzinárodný deň študentstva

Dňa 28. októbra 1939 na pražskej demonštrácii proti nemeckej okupácii Československa boli smrteľne zranení dvaja mladí chlapci – študent medicíny Jan Opletal a robotník Václav Sedláček. Ďalšia protifašistická demonštrácia sa konala na pohrebe Jana Opletala 15. novembra 1939. Ako reakciu na demonštrácie rozhodlo nemecké nacistické vedenie o uzavretí českých vysokých škôl na tri roky. V noci z 16. na 17. novembra vykonali nacistické bezpečnostné zložky razie s cieľom zatknúť vedúcich študentských organizácii a odbojných študentov. Deväť mladých chlapcov (medzi nimi aj 28-ročný Marek Frauwirth z Tvrdošína, ktorého rodina žila v Púchove) bolo bez súdu popravených. Celkom 1.200 zatknutých študentov potom previezli do koncentračného tábora Sachsenhausen-Oranienburg.

28-ročný Marek Frauwirth bol popravený 17.11.1939.

Pri príležitosti prvého výročia tragických udalostí v Prahe zástupcovia študentov z 26 štátov v Londýne vydali Vyhlásenie spojeneckých študentov k 17. novembru, ktoré je považované za faktické vyhlásenie tohto dňa za Medzinárodný deň študentstva.

Deň boja za slobodu a demokraciu

Druhá významná udalosť, ktorá sa odohrala 17. novembra, je udalosť z roku 1989. Spomienkové zhromaždenie pražských študentov k 50. výročiu nacistických represálií sa premenilo na demonštráciu proti totalitnému komunistickému režimu. V piatok 17. novembra sa v Prahe na Albertove zišli študenti vysokých škôl. Štátna bezpečnosť odhadovala počet účastníkov na 15.000 ľudí, ale niektoré zdroje hovoria o 50.000 demonštrantoch. Po skončení oficiálnej časti demonštrácie sa dav vydal do centra mesta. Policajné kordóny uzavreli demonštrujúcich na Národnej triede a Pohotovostný pluk Verejnej bezpečnosti a tzv. červené barety demonštrujúcich surovo zbili. Nezávislá lekárska komisia neskôr uviedla, že počas zásahu bolo zranených 568 ľudí. Táto udalosť viedla ku štrajku vysokých škôl a divadiel a neskôr ku generálnemu štrajku. Ten spôsobil koniec totalitného režimu a priniesol prvé slobodné voľby v Československu po 44 rokoch vlády komunistickej strany.

Praha 1989.11.25. – Jaroslav Jurisa pod Sv. Václavom.

Pamätným dňom sa 17. november stal už v roku 1990, keď Federálne zhromaždenie ČSFR schválilo zákon, na základe ktorého sa tento deň stal Dňom boja študentov za slobodu a demokraciu. Po vzniku Slovenskej republiky a prijatí nového zákona sa 17. november stal Dňom boja proti totalite. V roku 2001 nakoniec poslanci Národnej rady SR rozhodli, že 17. november je štátnym sviatkom Slovenskej republiky ako Deň boja za slobodu a demokraciu.

Mestské štipendium 2020

Aj v tomto roku pri príležitosti Dňa študentstva bude mestom udelené štipendium pre mladých ľudí, ktorí majú z dôvodu štúdia zvýšené životné náklady. V roku 2020 prispelo do fondu Mestského štipendia 20 právnických a fyzických osôb, stav účtu mestského štipendia ku dňu 12.11.2020 bol celkovo: 5.456,31 eur. Žiadateľov o štipendium bolo 25 a všetci vyhoveli podmienkam na získanie štipendia (tento rok vo výške 200 eur na osobu). Dňa 25. 11. 2020 primátorka mesta odovzdá štipendium študentom pri splnení všetkých hygienických predpisov (bude odovzdané v skupinách po 5 osôb).

Radnica ďakuje tohtoročným darcom: Barborak, s.r.o., BEEL, s.r.o., Crkoň Cyril, ČSOB, a.s., DINOSTAV, s.r.o., GIMAX LOGISTICS, s.r.o., Ing. Kavecká Marta, Ing. Tibor Luhový, JUDr. Iveta Brindzová, JUDr. Katarína Heneková, LK Services, s.r.o., MADA KLUB, Michal Kočner, NONA fresh, Reinoo, Rudolf Marman, Slovenská sporiteľňa, a.s., TRNÍK – SLUŽBY, s.r.o., UNI – TECH, s.r.o., Úrad práce, Pov.Bystrica.

Zdroj: MsÚ