Čitateľský kútik v ZŠ Mládežnícka

71

V ZŠ Mládežnícka sa žiaci nenudia ani počas prestávok. Na prvom aj druhom stupni sme pre nich vytvorili čitateľské kútiky. Pohodlné sedacie vaky aj drevené lavičky lákajú deti, aby strávili chvíľku čítaním kníh. A majú si veru z čoho vyberať. Police sú zaplnené knihami všetkých žánrov – od rozprávkových kníh pre prváčikov až po encyklopédie pre najstarších deviatakov. A ak  tú pravú  neobjavia v čitateľskom kútiku, môžu si ju požičať zo školskej knižnice. Tá bude v tomto školskom roku obohatená o ďalšie nové tituly. V spoločných priestoroch školy je vytvorená aj študovňa, v ktorej žiaci môžu tráviť čas prípravou na vyučovanie, hraním spoločenských hier či rozhovormi s kamarátmi.

V. Michálková, vyučujúca SJL