2. miesto v celoštátnej súťaži Koyšove Ladce si vyrecitovala Ema Stopková zo ZŠ J. A. Komenského

211

V piatok, 21. októbra 2022, sa uskutočnil v Ladcoch 23. ročník celoštátnej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie Koyšove Ladce. Vyhlasovateľom súťaže je Klub priateľov poézie Pavla Koyša v Bratislave a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Organizátorom súťaže je Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici a spoluorganizátormi obec Ladce a Považská knižnica v Považskej Bystrici. Súťažilo sa v štyroch kategóriách a celkovo sa súťaže zúčastnilo 39 súťažiacich. Po krátkom kultúrnom programe sa súťažiaci rozdelili podľa jednotlivých kategórii do skupín. Každú skupinu hodnotila odborná porota zložená z 3 členov, ktorej predsedom bol RSDr. Jozef Sajbert. Účastníci súťaže si tiež pri pamätnej tabuli umiestnenej na budove kultúrneho domu pripomenuli 90. výročie narodenia básnika Pavla Koyša, rodáka z obce Ladce. Recitátorky zo ZŠ J. A. Komenského v Púchove – Nina Čvirikova, 9.B, Zuzana Ďurišová, 8.B a Ema Stopková, 8.B, si svoje recitátorské zručnosti zmerali v silnej konkurencii až 22 súťažiacich z rôznych kútov Slovenska v I. kategórii. Tá bola zastúpená žiakmi 8. a 9. ročníka ZŠ, ZUŠ a 1. – 4. ročníka gymnázií. Naša ôsmačka Ema Stopková zo ZŠ J. A. Komenského získala krásne 2. miesto ako jediná ocenená z viacerých ZŠ a SŠ v okrese Púchov. Eme srdečne blahoželáme a zároveň Zuzke aj Ninke ďakujeme za reprezentáciu školy.

ZŠ J. A. Komenského