Burza kníh na Základnej škole Gorazdova

164

V dňoch 24.10. – 27.10.2022 usporiadala Školská knižnica pri ZŠ Gorazdova v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc 1. ročník Burzy detských kníh s názvom „Daruj prečítanú knihu a vyber si inú“. Burza sa konala v priestoroch vstupnej haly školy, aby žiaci mali voľný prístup ku knihám aj počas vyučovania. Prečítané knihy na darovanie mohli deti nosiť už od 11.10.2022. Z burzy mali najväčšiu radosť žiaci nižších ročníkov, ktorí objavili čaro staronových knižiek. Najhorúcejšími titulmi boli Harry Potter a dievčenské romány. 75 detí darovalo 312 kníh, ktoré našli nových majiteľov. Darcovia boli odmenení sladkosťou. Pre veľký úspech akcie ju plánujeme zaradiť medzi každoročné aktivity našej školy a vdýchnuť nový život starým knižkám. Na záver chcem poďakovať všetkým deťom, ktoré darovali knižku a tiež dvom mojim pomocníčkam Terezke Chanovej a Vivien Kniežovej zo 7.B za ich pomoc.

Silvia Rišková