20. tradičné Lednické dožinkové slávnosti pod hradom

260

V nedeľu 14. augusta 2022 sa konal v obci Lednica, obklopenej nádhernou prírodou, skalnými bralami a tajomným hradom Lednica po dvojročnej prestávke 20. ročník obnovených tradičných lednických dožiniek.

Dožinky zorganizovali Obec Lednica a Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici (TSK). Medzi čestnými hosťami nechýbala primátorka mesta Katarína Heneková a starostovia viacerých obcí nášho okresu. Slávnosti ponúkli bohatý kultúrny program, v ktorom dominoval krojovaný sprievod obcou so žatevným vencom, žatevné mechanizmy, Ledničania v pôvodných pracovných i slávnostných krojových
odevoch, folklórne skupiny, súbory a dychovka. Vystúpením folklórnych skupín, súborov, sólistov spevákov, inštrumentalistov z regiónu Považia pokračoval program UŽ SME DOŽALI v amfiteátri pod hradom.
Divákov potešili FSk a DFSk Ledničanka z Lednice, ktorá uviedla do života aj nové hudobné CD – TO LEDNICKÉ POLE. Ďalej vystúpili FSk Limbora z Prečína a FSk Bukoviny z Brvnišťa. Hosťom programu tohtoročných slávností bol folklórny súbor ROZSUTEC zo Žiliny. Programom sprevádzal moderátor Štefan Hruštinec.
Pri amfiteátri boli tiež stánky s ukážkami prác ľudovoremeselných výrobcov, ochutnávka tradičných jedál, atrakcie pre deti a ukážka mlátenia cepmi na humne. Viacerí účastníci dožiniek využili príležitosť zájsť aj na prehliadku Lednického hradu.

Slavomír Flimmel