Dobrý človek medzi nami (Ľudmila Hanuliaková)

1188

Skoro všetci ju poznáme. Naša spoluobčianka pomáha ľuďom, ktorí sú pripútaní na lôžko alebo majú problém s pohybom. Položili sme jej pár otázok o jej práci.

Pani Ľudmila Hanuliaková, dlhé roky sa venujete starostlivosti o starých a chorých ľudí. Vybudovali ste ADOS, ktorý poskytuje ľuďom ošetrovateľskú starostlivosť. V čom spočíva rozsah vašej starostlivosti?

Naša Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS-Dôvera) poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v meste Púchov a okolí už 22 rokov. Zasahujeme do celého okresu Púchov. Domáca ošetrovateľská starostlivosť je určená všetkým vekovým skupinám, ľuďom po hospitalizácii, dlhodobo chronicky chorým, imobilným pacientom a pod.

Aké služby vaša ADOS poskytuje?

Ošetrujeme pacientov s rôznymi diagnózami, aplikujeme injekcie od bolesti, odber krvi, meriame krvný tlak, ošetrujeme rany, preležaniny, vykonávame liečebnú rehabilitáciu a iné výkony.

Kto môže požiadať o vaše služby?

Požiadať o ošetrovateľskú starostlivosť môže ošetrujúci resp. pacientov obvodný lekár a všetci špecialisti (kožný lekár, chirurg, neurológ, diabetológ, onkológ), ktorí liečia pacienta. Často ošetrujeme pacientov, prepustených priamo z nemocnice na základe ordinácie lekára, ktorý ho v nemocnici liečil.

Kde má ADOS svoje pracovisko, resp. sídlo?

Naše pracovisko (ambulancia) sa nachádza v budove polikliniky ZDRAVIE, Pod Lachovcom na 4. poschodí.

Je vaša služba spoplatnená?

Keďže mame uzatvorený zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami, pacient si neplatí za ošetrovateľskú starostlivosť.

Spolupracujete s mestom Púchov a jeho sociálnymi pracovníkmi?

Naša ADOS už niekoľko rokov spolupracuje s mestom Púchov, opatrovateľky, ktoré sa starajú o klienta v domácnosti nám poskytujú základné informácie o sebestačnosti pacientov. V budúcnosti je dôležité myslieť na to, že populácia starne a bude potrebné prepojiť (integrovať) sociálnu a zdravotnú starostlivosť ako komplexné služby pre ľudí, ktorí potrebujú celodennú opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť a tak zabrániť zvýšenej hospitalizácii pacientov, pretože komfort v domácom prostredí je najlepší terapeuticky prostriedok pre pacientov.

Ako vidíte budúcnosť pri poskytovaní vašich služieb v našom meste?

Chcela by som v spolupráci s vedením mesta ďalej hľadať nové priestory a financie pre zabezpečenie starostlivosti o našich občanov. Aj naši občania starnú. Ja bývam pod Lachovcom, stále viac chodím aj v mojom okolí pomáhať ľuďom, ktorí potrebujú moju pomoc. Mnoho ľudí ostane samých, nedokážu si sami zabezpečiť bežné denné potreby. O takýchto ľudí sa treba postarať. Naše mesto poskytuje takýmto ľuďom opatrovateľky. Pre nás v ADOSe je najväčším potešením, keď po pár infúziách alebo injekciách sa ľuďom polepší a prestanú trpieť od bolesti. To je to, čo ma v mojej práci napĺňa šťastím.

Slavomír Flimmel