4. ročník celoslovenskej súťaže „Trendy barový čašník“

497

Krúžok mladého barmana a baristu pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Púchove dňa 3. mája 2018 zorganizoval 4. ročník celoslovenskej súťaže „Trendy barový čašník“.

Viete, čo všetko musí ovládať čašník za barom? Je to veľmi namáhavá a tvrdá práca. Je nosičom, čističom, občas opravárom, upratovačkou, psychológom a hostiteľom v jednom. Väčšinou púšťa hudbu, reguluje jej hlasitosť, stišuje svetlá a vytvára tak celkovú náladu. Osoba, ktorá chce viesť bar, si toto všetko musí odpracovať, odžiť a musí ho jeho práca baviť. Popri tom si toto povolanie vyžaduje aj trochu herectva a šoumenstva. Musí sa neustále vzdelávať, čítať, nadobudnuté vedomosti prenášať za barový pult a odovzdávať ich ďalej svojim spolupracovníkom. Mal by si vážiť ľudí, či už hostí alebo kolegov.

Tomuto všetkému sa musia mladí odborníci v gastronómii priúčať už od začiatku svojho štúdia. Na overenie získaných vedomosti majú možnosť v rôznych odborných súťažiach. Na 4. ročník celoslovenskej súťaže „Trendy barový čašník“ prijalo pozvanie 22 súťažiacich zo siedmich škôl z celého Slovenska. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách. Kategória B bola určená pre žiakov, ktorí ešte nesúťažili a kategória A, pre skúsenejších mladých odborníkov. Súťažilo sa v disciplíne barista a barman. Za barom, v priestoroch cukrárne Akadémia súťažiaci pripravovali chutné espressa, cappuccina, caffe latte, macchiata a novinkou bola príprava pravej Írskej kávy.

Hostia si vychutnávali nielen vynikajúcu kávu, ale aj príjemnú atmosféru. Na kvalitu pripravovaných kávových nápojov dozeral a body pre súťažiacich prideľoval odborný garant lektor Školy baristu pán Stanislav Cibuľa. Za krásneho slnečného počasia na terase našej cukrárne barmani miešali chutné drinky. Najskôr prebieha súťaž v kategórii B v rýchlosti a odbornosti miešania určených drinkov. Dynamika, dravosť a hlavne precíznosť sa prejavila najmä u nádejných mladých barmaniek. V druhej časti barmanskej súťaže sa predstavili mladí odborníci z kategórie A. Ich súťažnou úlohou bolo vytvoriť fancy drink z pripravených mystery boxov. Tu sa naplno prejavila ich kreativita, herectvo a šoumenstvo. Namiešané drinky boli nápadité, zaujímavé. Chuť degustovala a body prideľovala odborná porota pod vedením lektora Školy barmana pána Martina Januru.

Sčítaním dosiahnutých bodov v jednotlivých disciplínach sa súťažiaci umiestnili v pásmach bronzovom, striebornom a zlatom v každej kategórii, za ktoré získali medailu. Najlepší boli ocenení pohármi. Ceny prišla odovzdať a dekorovať súťažiacich vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu pri Trenčianskom samosprávnom kraji Ing. Eva Žernovičová. Vo svojom príhovore sa súťažiacim poďakovala za ich odvahu, povzbudila ich aj naďalej sa vzdelávať a odborne rozvíjať.

Súťaž „Trendy barový čašník“ je jedinečná súťaž pre mladých začínajúcich, ale aj skúsenejších barmanov a súčasne baristov na Slovensku. Jej výnimočnosť je v absolvovaní a hodnotení oboch disciplín. Každý súťažiaci si môže sledovať svoj odborný rast a zároveň porovnávať sa so svojimi rovesníkmi. Kto vyhral túto súťaž, nie je až také podstatné. Dôležité je to, že v nastupujúcej mladej generácii sa objavujú osobnosti, ktoré chcú pozdvihnúť služby v gastronómii na vyššiu úroveň.

Bc. Anna Ciesarová, organizátorka súťaže