MŠK Púchov zorganizoval úspešný nábor nových detí

344

Koncom apríla ožil púchovský štadión deťmi. Futbalový klub MŠK Púchov zorganizoval nábor nových futbalistov. Účasť rodičov a množstvo detí prekvapila všetkých z MŠK. Je to jednoznačný signál, že rozvoj mládežníckeho futbalu sa uberá správnym smerom. Spätná väzba od rodičov nás veľmi teší. Celkovo sa do nových prípraviek prihlásilo rekordných takmer 40 detí! Čo je na tretí zorganizovaný ročník rekordné číslo. Viac nám k športovej akcii pre deti povedal futbalový manažér MŠK Púchov Marek Šimáček:

„Ako sa už stalo za posledné tri roky pravidlom aj tento rok sa na začiatku jarnej časti uskutočnil nábor do futbalovej prípravky MŠK Púchov. Nábor bol zameraný najmä na dievčatá a chlapcov v ročníkoch narodenia 2012 a 2013, ale prísť mohli aj starší, ktorí prejavili záujem pripojiť sa už k existujúcim mužstvám prípraviek. Aj napriek menším obávam z počasia dopadol nábor výborne. Zúčastnilo sa 36 nových hráčov a hráčiek a už teraz máme informácie, že ďalší plánujú prísť čiže sa dostávame niekde k číslu takmer 50 nových detí. Je to pre nás mimoriadny úspech a teší nás tak veľký záujem o futbal. Tréneri mali pre chlapcov a dievčatá pripravené viaceré mini-ihriská, ktoré boli do posledného miesta obsadené. Verím, že sme deti a rodičov presvedčili, že šport resp. futbal je tá správna voľba pre trávenie voľného času a že sa budú tréningového procesu zúčastňovať pravidelne.

Zdroj: MŠK