Hviezdoslavov Kubín v Púchove

482

Dva dni v marci patrili v CVČku prednesu poézie a prózy. Celkom 70 detí a mládežníkov sa zapojilo do okresnej súťaže Hviezdoslavov Kubín kde sa snažili svojim vystúpením zaujať porotu a vyslúžiť si postup do krajského kola. Niektorí odchádzali veľmi spokojní, iní možno nie, ale dôležité je, že poznáme mená víťazov, ktorí nás pôjdu ďalej reprezentovať.

V prvej kategórii – poézia – 2.- 4. ročník ZŠ prvé miesto patrí Eme Kučiakovej zo ZŠ J.A.Komenského Púchov, na druhom mieste skončila Alžbeta Janošková, zo ZŠ Mládežnícka a tretí bol Samuel Benson zo ZŠ s MŠ Záriečie. V tej iste kategórii, ale v próze sa umiestnili súťažiaci nasledovne – 1. Sofia Švecová zo ZŠ J.A. Komenského Púchov, 2. Amélia Brnková zo ZŠ s MŠ sv. Margity Púchov a 3. miesto patrilo hneď dvom účastníkom a to, Ondrejovi Bačovi zo ZŠ Beluša a Barbore Ševelovej zo ZŠ Gorazdova Púchov.

V druhej kategórii – žiaci 5. a 6. ročníka v poézii zahviezdila Mária Šalamúnová z Gymnázia, ktorá získala 1. miesto, pred druhou Nelou Flaškárovou z Beluše a Silviou Rácovou zo ZŠ E. Schreibera Lednické Rovne. Prvenstvo z prózy a postup do krajského kola si tiež vyrecitoval Marek Štrbáň zo ZŠ J.A.Komenského Púchov. Za ním sa umiestnil Martin Mušák z Gorazdovej školy a tretia skončila Klára Muráriková zo ZŠ s MŠ sv. Margity.

Posledná, tretia kategória, žiakov siedmeho až deviateho ročníka, bola plná umelcov v prednese poézie aj prózy. Porota nakoniec vybrala reprezentovať okres Púchov v poézii Alexandru Kubiritovú z Gymnázia a v próze Juraja Cabúka z Mládežníckej ZŠ. Druhé priečky obsadili Marcela Vrabcová z Beluše a Zuzana Balogová z Gorazdovej. Diplomy za tretie miesta si odniesli Mária Virgová z Beluše a Ema Chupáčová z Lednických Rovní.

Tento rok sme mali v súťaži aj kolektív divadelnej poézie AMOS zo ZŠ J.A.Komenského, ktorý svojim predstavením zaujal porotu a postúpil do vyššieho kola. Všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme za krásny zážitok z ich prednesu a víťazom držíme palce na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 20.4.2023 v Podjavorinskej Bzinciach.

-di-