Pohotovosť pre dospelých končí, hlása oznam v Zdraví

1432

V polovici decembra sa v NsP Zdravie objavil oznam, že od 1. marca 2016 končí spoločnosť SUNNY MEDICAL, spol. s r. o. prevádzkovanie Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) pre dospelých v Púchove.
Podľa dokumentu boli Trenčiansky samosprávny kraj aj Ministerstvo zdravotníctva SR opakovane upozorňované na neúnosnú situáciu v prevádzkovaní LSPP ambulancií na Slovensku. Ďalšie uvádzané informácie v ozname dávajú tušiť dôvody – chýbajúce financie:
„Pri poskytovaní LSPP mnohé norny a zákony zrazu neplatia – Zákonník práce, minimálne mzda a mnohé ďalšie právne normy sú odopierané poskytovateľom LSPP. Každý je povinný platiť účty za to, čo si narozkazuje. Toto platí pre každého, aj pre politikov!“
Púchovskú pohotovosť pre dospelých prevádzkuje súkromná spoločnosť SUNNY MEDICAL, ktorej jedným zo spoločníkov a konateľov je púchovský praktický lekár MUDr. Igor Hurta. 
Podľa našich informácií už prebehli prvé rokovania s mestom, ktoré deklarovalo záujem na tom, aby bola LSPP v Púchove zachovaná aj naďalej. Rokovania s trenčianskou župou SUNNY MEDICAL ešte len čakajú, tvrdí hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja Jana Paulínyová: „TSK má záujem na tom, aby LSPP pre dospelých v Púchove fungovala aj naďalej. SUNNY MEDICAL, spol. s r. o., do dnešného dňa oficiálne nepožiadala Trenčiansky samosprávny kraj o zrušenie povolenia na prevádzkovanie ambulancie LSPP pre dospelých v Púchove. Rokovanie so zástupcom spoločnosti SUNNY MEDICAL, spol. s r. o., MUDr. Igorom Hurtom je naplánované na štvrtok 21. 1. 2016 na Úrade TSK.“
MUDr. Igor Hurta, nám rozhodnutie od 1. marca 2016 neprevádzkovať prostredníctvom spoločnosti SUNNY MEDICAL pohotovosť pre dospelých v Púchove potvrdil. Momentálne podľa jeho výpočtov chýba mesačne na prevádzku LSPP v Púchove cca 1500 eur. O prevádzkovanie LSPP pre dospelých v Púchove už prejavila záujem Ilava. MUDr. Hurta je najviac naklonený alternatíve, aby sa prevádzka LSPP presunula pod mesto. Za takýchto okolností a garancie dohodnutých podmienok 
si totiž vie predstaviť, že by lekári slúžiaci na pohotovosti doteraz, podpísali nové zmluvy a púchovska LSPP by aj po 1. marci kontinuálne pokračovala – pre pacienta bezo zmeny.

Situáciu sledujeme a budeme vás o nej prostredníctvom Púchovských novín a Púchovskej televízie naďalej priebežne informovať.
-tam-