KST Púchov chystá znovuotvorenie Turistického oddielu mládeže

1281

Organizovaná turistika má na území Slovenska pevné korene. Dlhé roky sa jej darí aj v našom meste, kde v súčasnosti aktívne pôsobí púchovská vetva celoslovenskej organizácie Klubu slovenských turistov. Práve vedenie KST Púchov sa rozhodlo skraja tohto roka obnoviť v minulosti populárny TOM – Turistický oddiel mládeže.

O tom, že je na čom stavať, svedčí bohatá história TOM. Tento rok totiž uplynie už štyridsať rokov odvtedy, čo MUDr. Jarmila Vadovičová založila v Púchove prvý oddiel pod názvom TOM Rozsutec. Neskôr k nemu pribudol TOM Drobček pod vedením MUDr. Jaroslava Vadoviča, pričom obe organizácie pod spoločným vedením manželov Vadovičovcov patrili medzi najaktívnejšie a najúspešnejšie v bývalom Československu. Púchovčania sa mohli s činnosťou púchovského TOM-u stretnúť najmä pri organizácii Cesty rozprávkovým lesom , Púchovského okruhu za zdravím či Dňa zeme až do roku 2010, kedy došlo k ukončeniu činnosti TOM v Púchove.

S myšlienkou prišli členovia KST Púchov

Podnet na opätovné oživenie TOMáckych aktivít vzišiel od činorodých členov KST Púchov: „Na ZŠ Gorazdova, kde učím, vediem už niekoľko rokov aj turistický krúžok. Okrem vlastných akcií som brávala svojich zverencov aj na ľahšie túry nášho klubu. A keďže deti s nami celkom rady chodili, napadlo ma, že by mohli byť registrované v KST, čím by sa ich aktivity mohli predĺžiť o prázdninové mesiace júl a august. Vtedy prišiel Voloďa s myšlienkou obnoviť činnosť púchovského TOM-u.“ spomína Marica Jurenková prínos svojho kolegu z KST Púchov Vladimíra „Voloďu“ Jadrníčka. Jeden z TOMákov a niekdajší vedúci krúžku má k TOMu aj po rokoch nesmierne vrelý vzťah: „Stále som dúfal, že sa podarí obnoviť TOM v Púchove. Žiaľ, moja práca mi to nedovoľuje. Po tom, ako sa Marica stala našou členkou a začali sme spolupracovať aj s deťmi z jej krúžku, začala táto myšlienka naberať reálnejšie kontúry. Až jej zásluhou a po odsúhlasení a pochopení zo strany predsedu púchovského KST p. Milana Kvasnicu, sa táto jej iniciatíva rozbehla naplno so začiatkom nového roka.“

Cieľom vybudovať vzťah k prírode

Obaja iniciátori myšlienky sa do aktivít TOMu aj priamo zapoja. M. Jurenková bude vedúcou púchovského TOM a pomáhať jej bude V. Jadrníček ako bývalý vedúci TOM a vyškolený cvičiteľ turistiky mládeže a rozhodca PTZ (pretekov turistickej zdatnosti). Základom činnosti oddielu bude pešia turistika. Deti- členovia TOM sa budú učiť poznávať svoje najbližšie okolie, faunu a flóru Slovenska, ale aj jeho kultúrno-historické pamiatky: „Získajú vzťah k prírode, naučia sa vážiť si ju a chrániť. Naučia sa tiež pracovať s turistickou mapou, vyhľadávať informácie na internete a oboznámia sa aj s topografickými značkami. Vybudujú si tak určitú dávku samostatnosti a zodpovednosti a naučia sa fungovať v kolektíve.“ deklarujú Marica s Voloďom, ktorí do budúcnosti plánujú spoluprácu s KST, oddielmi z celého Slovenska, púchovskými skautmi, CVČ, školami či ochranármi.

Prví záujemcovia o vstup do TOM

Záujem o vstup do Turistického oddielu mládeže už prejavili niektoré deti z turistického krúžku na ZŠ Gorazdova, interes je aj zo strany členov púchovského KST, ktorí chcú prihlásiť svoje deti či vnúčatá: „Na začiatok sme oslovili iba deti zo ZŠ Gorazdova, s ktorými sme v priamom kontakte. Ak sa TOM rozbehne a budeme vidieť záujem detí, tak budúci rok oslovíme aj ostatné školy a širšiu verejnosť. Samozrejme, pokiaľ by mal aj teraz niekto záujem, pokojne nás môže kontaktovať prostredníctvom www.kstpuchov.sk, alebo našej facebookovej stránky KST Púchov.“ dodali na záver obaja púchovskí turisti.

006 020 041 052 053 056 066

Deti z turistického krúžku ZŠ Gorazdova na výlete v Luhačoviciach s členmi KST Púchov.
Deti z turistického krúžku ZŠ Gorazdova na výlete v Luhačoviciach s členmi KST Púchov.

030

-lef-