5. ročník fotoprehliadky „Dívam sa očami, ukazujem prstom“

61

Nový školský rok začal v Púchovskom ekocentre CVČ spoluprácou s púchovskými školami a Evianou n.o. z Košíc pri organizovaní fotoprehliadky „Dívam sa očami, ukazujem prstom“.

Do 5. ročníka fotoprehliadky sa zapojilo šesť žiackych tímov a pedagógov z troch základných škôl (ZŠ Mládežnícka, ZŠ Gorazdova, ZŠ J.A. Komenského), zo Spojenej školy Púchov, Gymnázia Púchov a krúžku CVČ „S lupou do prírody“. Tohtoročnou témou je „Jedlé mesto“ a tak ani prvé podujatia neniesli iný názov. Lektorky a permakultúrne dizajnérky z Eviany n.o. Ing. Paulína Urdová a Ing. Marianna Sabolová si pripravili pre žiacke tímy v utorok 22.10.2019 výchovno-vzdelávací program, v ktorom žiaci si naplánovali svoje „záhradné sny“.

Program bol veľmi inšpiratívny a následná návšteva lektoriek na dvoch školách priniesla veľa praktických rád a postrehov. Účastníci programu mali čas poznať zámery pozitívnych zmien aj na iných školských dvoroch, inšpirovať sa nápadmi kamarátov a s novými vedomosťami sa pustiť do praktického činu na školských pozemkoch. Veď po piatich rokoch je čo udržiavať a určite aj zveľaďovať. Teraz záhrady a pozemky by mali uvoľniť nový priestor pre potravu ľuďom, ale i zvieratám v našom meste, takže budú pribúdať jedlé, farebne lahodné kry a stromy.

Aby sa žiakom darilo, je potrebné vytvárať stále inšpiratívnu sieť dospelých, ktorí im pomôžu pri realizácii. Aj na to mysleli organizátori s lektorkami a tak v spolupráci s gymnáziom pripravili pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ako i pre zamestnancov štátnej správy a mimovládnych organizácií v stredu 23.10.2019 seminár na tému „Jedlé mesto“. Vďaka rozmanitosti ukážok pozitívnych environmentálnych riešení na školskom dvore na Gymnáziu v Púchove sa mohli účastníci veľa naučiť. Študenti viedli exkurziu po dvore, lektorky dopĺňali a vysvetľovali, účastníci sa pýtali… Čo viac si priať?

My ako organizátori, ale aj ako účastníci seminára, si prajeme, aby prostredníctvom celoročnej konzultácie s lektorkami a dobrého didaktického materiálu, púchovské školy mohli urobiť odborne lepšie environmentálne kroky. Vďaka novým nadviazaným kontaktom medzi pedagógmi a zamestnancami štátnej správy či mimovládnych organizácií by mohla nastať lepšia spolupráca a podpora vysnívaným snom, ktoré majú nadšení pedagógovia a žiaci na školách.

Spoločne by sme sa mohli pokúsiť urobiť mesto jedlejším, farebnejším, útulnejším a ekologickejším. Už teraz sa tešíme na spoločný výsledok počas žiackej konferencie, ale i počas zverejnenia fotoprehliadky v klienskom centre na okresnom úrade na Odbore starostlivosti o životné prostredie v Púchove. Tešíme sa na nové rôznofarebné prvky v meste.

Chceme sa poďakovať lektorkám z Eviany n.o. za ich spoluprácu s Púchovským ekocentrom, ktoré už 5. rok prispievajú k metodickému sprevádzaniu púchovských škôl v témach odpady, zeleň, voda. Ďakujeme PaedDr. Miroslavovi Kubičárovi, pani profesorke Mgr. Jane Komorovej Galánkovej a študentom z Gymnázia v Púchove, ktorí pomohli pri organizovaní seminára a realizovali spolu s lektorkami exkurziu na svojom školskom dvore, pánovi učiteľovi RNDr. Jaromírovi Flaškárovi zo ZŠ Mládežníckej za fotodokumentáciu počas obidvoch dní a všetkým, ktorí prispeli do diskusie, boli otvorení pre nové poznatky a chcú environmentálne sny meniť na skutočnosť. Ďakujeme Mestu Púchov za dlhoročnú podporu v rámci projektu „Ekologicky v odpadovom hospodárstve“, vďaka ktorému sa podujatia môžu realizovať.

Gabika Támová