Múzy spojili regionálnych umelcov už po jedenástykrát

235

Trenčiansky samosprávny kraj pravidelne oceňuje umelcov ako jednotlivcov i umelecké kolektívy pôsobiace na území župy. Za okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava bolo počas slávnostného programu s názvom Múzy nás spájajú udelených celkovo 16 cien.

Už od roku 2008 sú Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) oceňovaní tí, ktorí svoj život zasvätili umeniu a osvete v kultúrnej oblasti. Podujatie Múzy nás spájajú je slávnostným programom, počas ktorého si aj v tomto roku prevzali cenu jednotlivci i kolektívy pôsobiace v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Poďakovať im prišiel osobne aj predseda TSK Jaroslav Baška. „Trenčiansky samosprávny kraj si váži prácu všetkých, ktorí nám svojou umeleckou činnosťou dokazujú, že svet nie je iba čiernobiely. Mnoho z nich tvorí bez nároku na akúkoľvek odmenu, vo svojom voľnom čase a svojím umením otvárajú nám ostatným okno do vlastnej duše. Za to všetko im patrí naša vďaka,“ povedal trenčiansky župan.

Ocenených bolo 11 jednotlivcov, a to Eleonóra Marečková, Branislav Múčka, Božena Bašová, Eva Hriadeľová, Jozef Dvorščík, Pavol Adamčík, Zuzana Činčurová, Ľubica Hároníková, Emília Mičegová, Anna Galková a Mária Rouyerová. Cenu si prevzala aj obec Jasenica, Dychová hudba Mošteňanka, Folklórna skupina Žrnovanka, Historicko-astronomická spoločnosť Ilava a Združenie hradu Bystrica.

O organizačnú taktovku podujatia sa už jedenásť rokov delia tri organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to Považské osvetové stredisko Považská Bystrica, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici a Považská knižnica v Považskej Bystrici.

TSK, foto: Slavomír Flimmel