50 rokov histórie kulturistiky v Púchove (2. časť)

879

Zakladatelia púchovskej kulturistiky a fitness aktivity

Zakladateľmi kulturistiky v Púchove boli Štefan GAŠPÁR a Stanislav GABČO. Obaja boli mojimi trénermi a každý z nich mi dal pre môj športový rast kus svojho „ja“. O to viac ma mrzí, že tieto slová si už Štefan GAŠPÁR st. nikdy neprečíta. V roku 2005 navždy odišiel z tohto sveta. Česť jeho pamiatke!

Štefan GAŠPÁR

Okrem založenia oddielu kulturistiky v Púchove Štefan GAŠPÁR pôsobil aj ako úspešný tréner, rozhodca a predovšetkým funkcionár kulturistického hnutia na Slovensku, v stredoslovenskom kraji a v Púchove. V roku 1969 bol vytvorený samostatný Československý kulturistický zväz a tým zrušené poručníctvo vzpieračskej sekcie, náš zväz oficiálne vstúpil do IFBB (medzinárodná federácia kulturistiky a fitness). Stal sa prvým predsedom Slovenského zväzu kulturistiky (pôsobil v rokoch 1970-1972) a podpredsedom Československého zväzu kulturistiky.

Zľava: Stanislav Gabčo, Marián Prekop, Dušan Prekop, Štefan Gašpár

Vychoval mnoho púchovských kulturistov, stačí spomenúť zopár mien, Pavol NOVOSÁD, Jozef FURDAN, Miroslav MARČEK, Vladimír TARABA, bratov PREKOPOVCOV (Miroslav, Marián a Dušan), Marián VANKO. Významnou mierou sa podieľal na organizovaní všetkých kulturistických súťaží v Púchove (aj tých v rámci oddielu, keď sa uskutočňoval nábor nových adeptov do oddielu). Mal výborné organizačno-ekonomické schopnosti. Zorganizovať súťaž bola pre neho doslova hračka. Perfektne ovládal trénersko-metodické princípy tréningu. Vedel na mieru napísať (namodelovať) každému pretekárovi tréningový plán. V tomto smere mal obrovské danosti.

Bol činný aj v iných športoch. Hrával závodne volejbal a tiež pôsobil aj ako funkcionár v tomto športovom odvetví (tréner, vedúci mužstva). Dlhé roky bol vedúcim mužstva v púchovskom hokejovom klube. Bol učiteľom, telocvikárom a v procese normalizácie po r. 1968 pocítil trpkosť vtedajšieho režimu – musel opustiť školstvo. Po nežnej revolúcii v roku 1989 sa znovu vracia do školy, do školských priestorov. Tam sa cítil najlepšie. A hlavne, zaznamenával a zanechal po sebe podstatnú časť dokumentačných materiálov – histórie púchovskej kulturistiky. Vďaka!

Stanislav Gabčo

Stanislav GABČO

Stanislav GABČO spoluzakladal oddiel kulturistiky TJ Gumárne Púchov, kde od začiatku vykonával funkciu predsedu. Pôsobil aj ako funkcionár – najskôr v krajskom kulturistickom zväze v rokoch 1970-1985, tiež aj ako rozhodca v rámci Slovenska a Československa. Neskôr ako predseda komisie rozhodcov Slovenského zväzu kulturistiky. Mal obchodné danosti a veľmi dobré kontakty na ľudí v tejto oblasti. V Prahe 4.6.1991 úspešne absolvoval skúšky medzinárodného rozhodcu. Rozhodoval mnoho medzinárodných súťaží napr. GP Slovakia, Bohemia Cup, Pohár časopisu Tréner…

Zľava: Stanislav Gabčo, prezident IFBB Rafael Santoja, Marián Prekop, Dušan Matušík (Dubnica)

Stanislav GABČO rozhodoval 2x ME – v Ostrave 1992 ME mužov (v reprezentácii bol aj Marián PREKOP) a v Bratislave 2009 ME žien. Tiež rozhodoval 2x M-Sveta – Sofia, Bulharsko 2012, klasická kulturistika mužov a v La Nucia, Španielsko 2014 tiež klasická kulturistika mužov. V Španielsku zároveň pôsobil aj vo funkcii vedúceho výpravy a delegáta SAKFST (Slovenská asociácia kulturistiky, fitness a silového trojboja). Bol niekoľkokrát členom výpravy slovenskej a československej reprezentácie na ME a MS.

Prvý zprava: Stanislav Gabčo

Pri príležitosti 50. výročia organizovanej kulturistiky na Slovensku mu bola 4.5.2014 udelená pamätná plaketa a ďakovný list k rozvoju kulturistiky, fitness a silového trojboja na Slovensku. V roku 2016 mu prezident SAKFST odovzdal významné ocenenie – ako prvému rozhodcovi na Slovensku za 50 rokov rozhodovania súťaží v kulturistike a fitnes v Československu, na Slovensku a tiež aj na medzinárodnej úrovni (ME a MS).

Marián Prekop